Skolstart HT-22

Info om skolstart HT-22.

Norran

Hej alla blivande sjuor!

Nedan ser Ni information gällande Er skolstart den 18 augusti samt kommande veckor.

Alla elever börjar torsdagen den 18 augusti. Du är välkommen till Norreportskolans skolrestaurang kl 08.15 där du får träffa mig och lärarna i Team 7. Vi kommer att ha upprop och kort information. Resten av förmiddagen är du tillsammans med din klass och dina lärare. Ni kommer att gå igenom schema och annan viktig information. Din första skoldag avslutas efter lunch, ca kl 12.00.

Fredagen den 19 augusti har ni i åk 7 skolan för er själva eftersom vi skickar i väg åttor och nior på andra aktiviteter. Denna dag kommer ni att fortsätta lära känna skolan, era lärare och inte minst era nya klasskamrater. Från och med måndagen den 22 augusti läser ni enligt ert schema. Ni skall alltid räkna med att era skoldagar är kl 08.00 – 15.20 även om det ibland blir undantag av olika anledningar. Måndagar börjar ni alltid kl 09.10 med mentorstid.

Föräldramöte är planerat till torsdagen den 8/9 kl 18.00 – 19.30 där vårdnadshavare får möjlighet att träffa hela arbetslaget. Du kommer även att tillsammans med dina vårdnadshavare träffa din mentor för ett utvecklingssamtal där nya mål sätts upp för terminen utifrån hur det gått under åk 6. Din nya mentor kommer att höra av sig via Vklass för att boka in en tid under v 37 – 40.

Välkomna!

 

Med vänlig hälsning/ Petra Holmander, rektor

 

Publicerad 2020-05-26, Uppdaterad 2022-07-27

Skolstartstider

 

Nedan ser Ni skolstartstiderna i augusti för samtliga årskurser på Norreportskolan.

 

Årskurs 7 startar den 18 augusti kl 8.15 i skolrestauragen.

Årskurs 8+9 startar den 18 augusti kl 8.00 i klassrum som kommer att delges på vklass samt finnas uppsatta i trapphuset.