Basprogram

Hälsobesök och vaccinationer i skolan

Förskoleklass

Hälsobesök tillsammans med vårdnadshavare:
Kontroll av tillväxt, syn och hörsel

Åk 2

Hälsobesök: Kontroll av tillväxt.
Vaccination mot mässling-påssjuka-röda hund

Åk 4

Hälsobesök: Kontroll av tillväxt och rygg

Åk 5

Vaccination mot HPV, humant papillomvirus

Åk 7

Hälsobesök: Kontroll av tillväxt och rygg

Åk 8

Vaccination mot difteri-stelkramp-kikhosta

Åk 1 gymnasiet

Hälsobesök: Kontroll av tillväxt

Publicerad 2021-04-23, Uppdaterad 2023-09-05