Psykolog

Vad gör en psykolog?

Ystads kommuns skolor och förskolor har tillgång till psykolog. Många barn och ungdomar har i perioder behov av särskilt stöd för sin utveckling. Psykologen arbetar både med att utreda enskilda barn och att vara en resurs till personalen i skolan genom handledning, konsultation och komptensutvecklingsinsatser på efterfrågan av rektorer och förskolechefer.

Syftet är att förbättra personalens möjligheter att hantera elevers svårigheter i skolan och öka elevers möjligheter att uppnå kunskapskraven och främja psykisk hälsa.

Tystnadsplikt gäller för psykologer. I de fall där de träffar enskilda barn eller elever måste vårdnadshavares samtycke inhämtas.

Psykologen arbetar i förskola och skola.

Publicerad 2020-01-09, Uppdaterad 2022-04-26