Hörsel ur ett hälsoperspektiv

Ljudnivån i skolor kan vara höga och buller har visat sig ha negativ effekter på t. ex. på läsförmåga, inlärning och koncentration.

Hur påverkas elevers skolsituation av för högt buller? Denna aktivitet erbjuds vid ett tillfälle till alla elever i årskurs 3. Möjlighet till uppföljning finns.

Publicerad 2020-11-30, Uppdaterad 2022-08-18