Insatser vårdnadshavare förskola

Här kan du se vilka insatser du som vårdnadshavare kan erbjudas i förskolan. Är du intresserad av att delta i föreläsningar? Ta kontakt med rektor på förskolan.

Kontakt med vårdnadshavare

Barn- och elevhälsans personal medverkar vid föräldrasamtal, möte i förskolan, nätverksmöte och andra samverkansmöten.

Publicerad 2020-11-29, Uppdaterad 2023-06-16