Bokning av Marietorps naturskola

Bokningskalender för besök på Marietorp

marietorpsnaturskola@ystad.se

 

Lediga datum är Marietorp:Ledigt 

Står det MPV är vi i havet (marinpedagogisk verksamhet) då är Marietorp ledigt om det står Marietorp:Ledigt 

Står det Marietorp och klass så är vi på Marietorp 

Ibland är vi på båda ställena då är Marietorp bokat.

Boka via mejl på adressen marietorpsnaturskola@ystad.se

 

 

Publicerad 2017-06-15, Uppdaterad 2022-11-22