Läsår 2022-2023

Naturskolans teman 2022-2023

 

Naturskolans teman 2022-2023

Här nedan kan du ta del av de teman som vi arbetar med på Marietorps naturskola samt ett informationsbrev om naturskolan. 

 

 

marietorpinfoläsår22-23

 

 

Program Läsår 2022-2023


Vilka program erbjuds för förskolan?

Under läsåret 2022–2023 kommer Marietorps naturskola att erbjuda följande
pedagogiska program för förskolan:

Vem gömmer sig i ålgräset?
Syftet med programmet är att barnen på ett lekfullt sätt lär sig om djuren och växterna i
Östersjön. Att barnen på ett tidigt stadium får möjlighet att praktiskt utforska genom att pröva
vadarstövlar och vidareutveckla sin förståelse för djur, natur och människor samt hur de
påverkar varandra.
Programmet kommer att genomföras vecka 22–25 år 2023
Plats: Stranden vid restaurang Marinan.
Ålder: Barn som ska fylla 6 år

Vi kontaktar er i höst gällande bokning för år 2023. 
Titta gärna i vår kalender på vår hemsida efter 3/6 om det finns lediga dagar för er att boka.
Kontakta oss på: marietorpsnaturskola@ystad.se
Läs mer på hemsidan. 


Marietorps naturskola är samordnare av Grön Flagg vilket innebär att vi ska informera, stödja
och hjälpa till i arbetet för hållbar utveckling.

Vi ser fram emot ett nytt spännande läsår Mvh, Hans och Leonor 

Marietorps naturskola 

Vilka program erbjuds för grundskolan?

Under läsåret 2022–2023 erbjuder Marietorps naturskola följande
pedagogiska program.


Förskoleklass: Varför finns plankton? Lärmiljön Havet, vecka 42, 45-46, v. 6 halvdag.

Förskoleklass: Hur påverkar temperaturen vatten och luft? Norra
Promenaden för klasserna i tätorten. För övriga förskoleklasser har vi också
möjlighet att komma ut till er egen skolgård, vecka 5–10, halvdag.


Årskurs 1: Julmys på Marietorp, vecka 47–51, halvdag.


Årskurs 2: Vad kan du upptäcka i havet? Marinan, vecka 18-22, halvdag.


Årskurs 3: Vad kan vi göra för att bidra till en hållbar utveckling? Marietorps
naturskola, vecka 11–13, heldag.


Årskurs 4: Varför trivs inte Nemo i Östersjön? Marinan, vecka 35–38, halvdag.


Årskurs 5: Hur är växter och djur beroende av varandra? Marietorps
naturskola, vecka 15–18, heldag.


Årskurs 5: Vem äter vem? Lärmiljön Havet, vecka 2-5, halvdag.


Årskurs 6: Vilka organismer gömmer sig i Nybroån? Marietorps naturskola,
vecka 36– 39, halvdag.


Årskurs 7: Vad händer med nederbörden över Ystad? Lärmiljön Havet, vecka
41–43, lärmiljön Havet.


Årskurs 8: Vilka möjligheter ger allemansrätten oss? (friluftsliv) Marietorps
naturskola, vecka 33–41, heldag.


Årskurs 9: Vad gör en marinbiolog? Marinan, vecka 34–36, halvdag.


Marietorps naturskola är samordnare av Grön Flagg vilket innebär att vi ska
informera, stödja och hjälpa till i arbetet för hållbar utveckling.

Inför läsåret 2022–2023 planerar vi träffar med skolornas GF-representanter där vi kan utbyta erfarenheter 

 

Titta gärna i vår kalender på vår hemsida efter den 3/6
Där kan ni se om det finns lediga dagar att boka på Marietorp för er på
fritidshem och skolor.

 

Bokningen gör ni på: marietorpsnaturskola@ystad.se
Vi ser fram emot ett spännande läsår tillsammans med er! Välkomna med
era bokningar.


Vänliga hälsningar Hans och Leonor, Marietorps naturskola

Informationsbrev


Vad är Marietorps naturskola och vad förväntas av mig som pedagog?


Marietorps naturskola ligger i den östra delen av Sandskogen. Runtom naturskolan växer det
en varierande skog med ett rikt fågel- och djurliv. Det finns även en grävd damm på tomten.
Alldeles i närheten av naturskolan finns Östersjön och intill rinner Nybroån. Naturskolan har
också en marinpedagogisk verksamhet där en lärmiljö inomhus och en bod finns tillgänglig
vid stranden vid Marinan i Ystad.


Naturskolan erbjuder och genomför pedagogiska och praktiska program kopplade till
läroplanerna samt till de globala målen.
Marietorps naturskolas utomhuspedagogiska arbetssätt utgår från platsens betydelse för
lärandet och använder många olika utomhusmiljöer såsom skog, vattendrag, hav, strand,
parker och skolgårdar. Ett utomhuspedagogiskt arbetssätt främjar även hälsa och rörelse.
Utomhuspedagogiken bygger på ett aktivt lärande där elevernas egna upplevelser,
upptäckter och sinnesintryck är i fokus.


Marietorps naturskola medverkar till att kommunens barn och ungdomar från förskola till åk
9 får en positiv naturupplevelse, en ökad kunskap om sin närmiljö. Barn och elever ges
möjlighet till friluftsliv och får en ökad medvetenhet för en hållbar utveckling. Naturskolan är
samordnare av Grön Flagg som är en del av Håll Sverige Rent. Naturskolan är även med i
Naturskoleföreningen.


Till dig som pedagog: Du anmäler att du vill genomföra det erbjudna programmet redan i
maj månad inför kommande läsår. Naturskolan skapar ett schema och klassen får en
heldag/halvdag tilldelad. Du ansvarar för transporten till och från aktiviteten. Vid heldag äter
klassen lunch på naturskolan, vilken du som pedagog beställer via din skolrestaurang. Vid
besöket är naturskolan ansvarig för genomförandet av programmet men uppskattar om du
som känner eleverna hjälper oss att samla ihop gruppen.


Elever i Ystads kommuns grundskolor har möjlighet att vid minst en gång per läsår besöka/få
besök av naturskolan.


Till naturskolan Marietorp och till stranden vid Marinan kan man ta sig med regionbuss till
och från Ystad. Det går också bra att cykla dit på vägar som är näst intill bilfria. Till stranden
vid Marinan tar man sig med cykel eller till fots från skolorna i stan. Platsen ligger ca 500m
från Pågatågs- och busstationen. Fungerar inte något av ovanstående alternativ är det du
som pedagog som beställer buss.

Aktuellt på Marietorp


Vad händer på land?

Nu är det dags för klasser i åk1 och komma på Julmys på Marietorp. Vi pratar om djuren på vintern och gör mat till fåglarna. Tillsammans gör vi en glögg och steker saffranskrabbelurer. 

 

 

På helger får man gärna vistas på området på Marietorp. Det är allemansrätten som gäller. 

 

 

 

Vad händer i vattnet?

Det är paus i den marina verksamheten och vi är tillbaka i januari då vi har planktonprogram för åk5. 

 

 

 

Publicerad 2019-03-14, Uppdaterad 2022-11-22