Planer och dokument

  • Läroplan
  • När ditt barn blir sjukt
  • Riktlinjer för hållbar mat
  • Handlingsplan för drogfri skola
  • Tobakspolicy
  • Plan mot diskriminering och kränkande behandling
  • ETC
  • ETC
Publicerad 2020-06-15, Uppdaterad 2022-08-18