Länkar, boktips och läromedel

Här nedan följer det förslag på länkar, boktips och läromedel.

Länktips:

Naturskoleföreningens hemsida: Naturskola  

Nationellt nätverk för främjande av utomhuspedagogik: Utenavet    

Nationellt centrum för utomhuspedagogik – Linköpings universitet: NCU Linköpings universitet        

Webshop och visning av pedagogiska filmer: Outdoor teaching

Nationellt centrum för biologi och bioteknik: Bioresurs

Skogen i skolan: skogen i skolan

Håll Sverige Rent, Grön Flagg: hsr

Den globala skolan, Internationella programkontoret: Utbildningsmaterial hållbar utveckling

Hållbar utveckling i skolan: hut

Boktips

Brügge, B., Glantz, M. & Sandell, K. (red): Friluftslivets pedagogik (2007).

Dahlgren, L-O. & Szczepanski, A. Utomhuspedagogik Boklig bildning och sinnlig erfarenhet (1997).

Dahlgren, L-O., Sjölander, S., Strid, J.P. & Szczepanski, A. (red): Utomhuspedagogik som kunskapskälla – Närmiljö blir lärmiljö (2007).

Sellgren, G. Naturpedagogik (2003).

Elfström,I., Nilsson, B., Sterner, L., & Wehner-Godée, C.,: Barn och naturvetenskap (2011), Liber

 

Läromedel

På outdoor teaching finns flera böcker presenterade i serien att lära in ute.

 

Publicerad 2013-01-07, Uppdaterad 2019-01-11

Kontakt

Barn och elevhälsan
Marietorps naturskola
0709917046

Adress:
Skogsvaktarvägen 93
271 60 Ystad

Verksamhetsledare: Caroline Persson Utomhuspedagog