Avgiftskontroll_intra.jpg

Retroaktiv avgiftskontroll

Betalar du rätt barnomsorgsavgift? Att betala rätt avgift är en fråga om rättvisa. Därför inför Ystads kommun en kontroll av de avgifter för förskola och fritidshem som betalas in

Betalar du rätt barnomsorgsavgift? Att betala rätt avgift är en fråga om rättvisa. Därför inför Ystads kommun en kontroll av de avgifter för förskola och fritidshem som betalas in. De uppgifter du som vårdnadshavare lämnar till kommunen jämförs med ditt hushålls taxerade årsinkomst hos Skatteverket. Vi börjar nu med kontroll av inkomståret 2020. Avgiftskontroller kommer därefter att genomföras varje år.

Läs mer om avgiftskontroll här. 

Publicerad 2022-10-10