Erfarenhetsutbyte i "Skriva sig till läsning-gänget" (fsk-1)

Publicerad: 2012-02-08 00:00

I Köpingebro är barnen sugna på ASL.

Nu har vi tryckt ut bilder i olika kategorier, både enskilda bilder och bildserier. Berättelsen skulle börja med "Det var en gång...". Vi har visat Ljuda och Vital för barnen, och nästan alla barnen var intresserade att prova detta. Kul! Det är viktigt att hitta nya infallsvinklar som gör eleverna sugna på att skriva mer.

Vi väljer att lägga upp arbetet så att det varannan vecka presenteras något nytt skrivämne.

Vi väljer ämnen som ligger nära eleverna, t ex favoritmat.

 

I Glemminge skriver vi ofta om våra erfarenheter, utflykter och upplevelser i skolan. Vi har skrivit mycket om djur och utgår ofta från bilder och foton. Vi samlar alla texter i en mapp. Till slut ska det bli en bok. Förskoleklassbarnen får vara med på mycket av läsa-skriva-projekten.

 

På Backaskolan har vi ASL två gånger i veckan. Vi har kopplat ihop Trulle med ASL. Vi använder Ljuda och Vital och barnen föredrar att använda det. Vi använder även Minizebran. Vi skriver både gemensamt, hela gruppen, och två och två.

På Edvinshemsskolan ska vi börja arbeta med  att varje barn gör en bok om sig själv. Den ska innehålla alltifrån dikter till berättelser om sin familj och sina fritidsintressen och texter som är skrivna för hand.

På Östra skolan skriver vi om djur. De har först läst en text om djuret hemma och skriver sedan en faktatext i skoan. Vi använder Ljuda och Vital. Klassen är mycket duktig på att läsa. Vi jobbar mycket med Ipaden också.Vi tränar att skriva bokstäver för hand.

På Ängaskolan skriver varje barn en bok om sig själva. De skriver enskilt en gång i veckan och tillsammans med en kompis, minst en gång i veckan. Vi har också börjat med "Veckans bloggare". Två elever skriver tillsammans på klassens blogg om vad som händer i vår klass. Ofta åker Ipaden fram.