Skriva sammanfattningar

Publicerad: 2012-02-04 00:00

Just nu läs-berättar jag några av Gamla Testamentets texter. Följden blir många intressanta samtal.Men vi vill även dokumentera berättelserna. Genom att använda takprojektorn hjälps vi åt att sammanfatta texterna. Vi tänker ut en mening i taget och eleverna skiftas om att skriva den på datorn. Samtidigt uppmärksammar vi då bl a stavning, bra ordföljd och meningsbyggnad. Mycket bra och utvecklande! Texten kan naturligtvis sedan kopieras och klistras in i deras bok eller skrivas av från filmduken.