Stapplande början

Publicerad: 2011-08-31 00:00

Nu är vi igång med att skriva oss till läsning i klass 1 på Blekeskolan.

Det är spännande att se elevernas olika strategier och olika krav på sig själv och sin text. Vissa vill helst arbeta själv, vissa hittar ett bra arbetssätt tillsammans och andra blir helt beroende av den andres stöd.

Som lärare och lite nybörjare på detta kändes det lite otryggt ibörjan men jag är övertygad om att det är rätt väg att gå.