Grundsärskolan 1-9

I grundsärskolan arbetar vi efter Grundsärskolans Läroplan Lgr -11.

Grundsärskolan är en egen skolform med egna kursplaner, där regeringen klargjort mål för respektive ämne.

Eleverna i grundsärskolan undervisas i samma ämnen som grundskolans elever. Ämnenas innehåll och omfattning anpassas till varje elevs förutsättningar. Den obligatoriska skolplikten är 9 år även i Grundsärskolan.

Eleverna från åk 1 - 6 har sin klassrumsundervisning på Edvinsshemskolan och elever i åk 7 -9 på Västervångskolan.

 

hemsidan

Publicerad 2020-01-31, Uppdaterad 2022-04-26

Kontakt

Rektor

 

Lena Svensson

0411-577520

0709-477520

lena.svensson@ystad.se

Grundsärskolan 1-6

Edvinshemsskolan

Stävgatan 11

271 52 Ystad

 

Karta

Grundsärskolan 7-9

Västervångskolan

Palme Lydersgatan 33

271 50 Ystad

 

Karta