Prao

Praon på grundsärskolan

 

Att få en uppfattning om arbetslivet och dess ansvar, anser vi vara en viktig del i Grundsärskolans arbetsmål. Dels så har eleven chans att prova på olika yrken, dels så stärker det elevens självförtroende, och de mognar med sina arbetsuppgifter och dess ansvar.

Till denna arbetsuppgift har vi vår yrkesvalslärare Gertrud Malmström som har en lång erfarenhet inom Grundsärskolan. Gertrud tar tidigt kontakt med eleven angående deras tankar kring praon.Tillsammans med eleven och föräldrar strävar Gertrud efter att dessa praotillfällena under deras högstadietid ska bli en positiv erfarenhet.

Praon börjar i åk 8 med ett praotillfälle, tidslängden kan variera. I åk9 har man 3 praotillfällen/ 3 veckor under läsåret,om möjligheterna finns.

Vill ni nå Gertrud för vidare information kan Ni nå henne på tel: 0411-57 76 10 eller 0708-460037

Publicerad 2020-01-29, Uppdaterad 2022-06-04