September

Publicerad: 2017-12-19 22:07

I NO har vi börjat temat med Den fantastiska människan genom att titta utan på kroppen. Vi har lärt oss om huden, håret och naglar. Vi har studerat våra fingeravtryck och tittat på våra fingerblommor i mikroskop. Tänk att vi alla har olika fingeravtryck!

närbild på fingerblomma 

På musiken sjunger vi, spelar på instrument och dramatiserar. Bland annat har vi testa på pantomim, där vi använder vår kropp och ansiktsuttryck för att visa vad vi vill säga.

elev och lärare gör pantomim 

I ämnena svenska och matematik arbetar vi delvis tillsammans men vi arbetar även individuellt för att kunna utvecklas utifrån var var och en är i sin utveckling. Efter ett hårt arbetspass så kan det vara skönt att få spela lite spel med sina kompisar.

elever arbetar i sitt klassrum 

två elever spelar spel på golvet tre elever spelar spel vid ett bord 

En ganska blåsig och regnig dag sprang eller gick vi Skoljoggen i Lilleskog. De blev många varv runt banan och alla var superduktiga och kämpade väl.

elev går skoljoggen i skogen elev går skoljoggen vid havet 

I ämnet bild har vi tittat närmare på konstnären Andy Warhol och skapat egen bilder med inspiration från hans konst. På så sätt blev vi lite mer medvetna om våra kroppar, vi använde digitala verktyg och arbetade med färg på olika sätt.

elever sitter vid ett bord och målar 

Vi har haft elevens val tillsammans med klassen Alen och Eken och vi arbetade med programmering på olika sätt. Vi fick göra mönster och upprepa dem, vi skrev våra namn med ettor och nollor (dataspråket) och vi programmerade små robotar. Vi fick också möjlighet till att utveckla våra konstnärliga sidor genom att måla abstrakt konst.

elever lägger mönster elev skriver sitt namn med ettor och nollor 

elever programmerar robot 

elev målar på staffli elev målar abstrakt konst på staffli 

Tillsammans med hela grundsärskolan, från årskurs ett till årskurs nio, hade vi en friidrottsdag på Sanskogens Idrottsplats. Vi började med uppvärmning och sedan gjorde vi olika friidrottsgrenar. Alla var precis som vårt tema - fantastiska människor! 

uppvärmning elev kastar liten boll 

elev kastar liten boll elev kastar liten boll  

elev hoppar längdhopp elev hoppar längdhopp  

prisutdelning

Kommentarer