Vklass

Vklass är den lärplattform Ystads kommun använder från förskolan till gymnasiet.

Vklass för förskolan och fritidshem

I Vklass för förskolan följer du ditt barns vardag och lärande. Som vårdnadshavare får du ta del av dokumentation och pedagogisk planering. Du har även möjlighet att kommunicera med förskolan och pedagogerna.

Vklass för grundskola och gymnasium

I Vklass följer du du ditt barns vardag och lärande i skolan. Elevernas arbete börjar och slutar i Vklass. Den pedagogiska planeringen lägger grunden för vad arbetsområdet ska omfatta samt vilka moment som kommer att bedömas. I IUP/Elevloggen dokumenteras ditt barns framsteg och utvecklingsområden. 

Inloggningsuppgifter

Förskolan/skolan tillhandahåller vårdnadshavares inloggningsuppgifter. Om du registrerar en mailadress i Vklass kan du på ett enkelt sätt få ett nytt lösenord om du råkar glömma ditt gamla. I annat fall kontaktar du i första hand förskolan/skolan för hjälp med inloggning. 

Övriga frågor?

Maila itpedagogerna@ystad.se

Publicerad 2011-09-20, Uppdaterad 2019-05-16