WordRead Plus läser inte Å Ä Ö i en pdf. Vad kan jag göra?

Publicerad: 2013-01-30 00:00

En del av er har hört av er om att talsyntensen WordRead Plus inte kan läsa Å, Ä eller Ö i inscannade dokument. När ni har scannat skapas en pdf-fil.

I våra Macdatorer är programmet Förhandsvisning förinställt som standardvisare av pdf-filer. Om du istället öppnar en pdf med Adobe Reader, funkar WordRead Plus som det ska.

För att öppna en pdf med Adobe Reader tvåklickar (högerklickar) du på filen och väljer Öppna med. I menyn som dyker upp väljer du Adobe Reader.

Om du vill att Adobe Reader ska vara standardvisare för pdf gör du så här:

Visa info

Sekundärklicka på en pdf och välj Visa info.

Öppna med

I rutan som dyker upp klickar du en bit ner på Öppna med.

I rullgardinsmenyn väljer du Adobe Reader. Klicka därefter på Ändra alla...

Nu kommer alla pdf:er du dubbelklickar på öppnas med Adobe Reader istället för Förhandsvisning.

Kategorier: Pdf, WordRead Plus, Talsyntes

Kommentarer