RSS

Skolbiblioteken i Ystad


Mauis tusen tricks, myter och åk 1

Publicerad: 2020-12-07 09:50

Bibliotekspedagog Malin fick ett mail från pedagogerna på Edvinshemskolan: "Kan du hjälpa oss i åk 1 med detta? 

  • Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  • Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.

Det är ordalydelser tagna ur läroplanen, och så klart skolbiblioteket kommer in och hjälper till här med att hitta den där skönlitteraturen och berättelserna. Malin valde att plocka fram ett antal böcker med myter och skapelseberättelser från olika delar av världen, och inledde lektionen med att högt läsa Myten om Maui och hans tusen tricks (och jodå, det var flera barn som kände till filmen Vaiana även om det var några år sedan den kom). Vad är då en myt, och hur uppstod de? Hur hänger berättelserna ihop med äldre tiders naturvetenskap och vad människorna trodde på? Finns det myter nu också, och hur uppstår de? (glidning mot källkritik)

För att barnen lättare skulle förstå hade Malin gjort en presentation med bildstöd.

bokframsida

En av böckerna Malin använde, Skapelsemyter av Margaret Mayo.

mauis tusen tricks

kokosnöt

Här är en kokosnöt eftersom Maui väver ett rep av kokosnötsfiber.

bild på snara

Vad är en snara?

maui får en ide

Maui ger minsann inte upp, utan får en idé.


Läsa faktatexter om nordisk mytologi

Publicerad: 2020-06-23 14:25

Bibliotekspedagog Malin har låtit åk 4 på Svarte skola träna sig i att läsa och hämta information i en faktatext, utifrån olika böcker om nordisk mytologi.

Upplägget var att barnen först tillsammans med Malin gemensamt läste en text (från boken Myternas Atlas av de Moraes) där de tränade sig i att känna igen och stryka under nyckelord:

faktatext nordiska myter

Därefter arbetade eleverna i par med egna texter om nordisk mytologi. De läste tillsammans och strök under viktiga ord som de sedan skrev ner på annat papper. Sedan övade de på att återberätta texten med hjälp av orden de skrivit upp, innan de fick återberätta för ett annat elevpar (som läst en annan text).

elever och faktatext

Hälften av eleverna fick läsa om Tors bröllop (också från Myternas atlas)...

faktatext om myter

... medan den andra hälften läste om Ymer och Yggdrasil från Barnens bok om myter och hjältesagor (Randall):

 faktatext om myter

I Myternas Atlas finns även en karta över den nordiska mytvärlden, som fascinerade eleverna:

instruktioner tavlan

 

 


Myter och källkritik

Publicerad: 2020-03-16 15:10

Det kan vara riktigt roligt med lektioner i källkritik. Som här, när bibliotekspedagog Malin pratar om första- och andrahandskällor med åk 4 på Löderupskolan: de fick börja med att göra viskleken. Och där tar det ju inte många viskningar mellan de olika andra- tredje och fjärdehandskällorna/öronen innan det ursprungliga budskapet har förvrängts till något fullständigt oförståeligt. Många skratt där!

malin i Löderup

Sedan var det dags att prata om moderna myter utifrån boken Roliga fakta om moderna myter av Paul Mason: Kan man koka ägg med hjälp av mobilen? Kan en insekt krypa in i örat och börja äta på ens hjärna? Kan man verkligen sugas fast i toastolen på ett flygplan? Hur tar man reda på vad som är sant eller falskt i moderna myter? Vilka källor ska man välja?

roliga fakta om moderna myter

Det finns fler liknande böcker:

böcker om myter

 Kontakta oss:

Therése Gröhn
utvecklingsledare/samordnare
0411-577739
therese.grohn@ystad.se

Turid Ekberg
bibliotekspedagog
turid.ekberg@ystad.se
(Backaskolan F-3, Källan F-6)

Susanne Linde
bibliotekspedagog
susanne.linde@ystad.se
(Hedeskoga & Sövestads skola F-6, Edvinshus & Edvinshem F-6, Anpassad grundskola Ehem)

Malin Gunnarsson
bibliotekspedagog
malin.gunnarsson@ystad.se
(Köpingebro skola F-6, Svarte skola F-6, Löderups skola F-6)

Paula Stråhed
skolbibliotekarie
paula.strahed@ystad.se
(Västerportskolan F-9)

Ulrika Sneitz
bibliotekspedagog
ulrika.sneitz@edu.ystad.se
(Norreportskolan 7-9)

 

Följ oss på facebook!
Skolbiblioteken i Ystad

skolbibl på facebook

 

Följ oss på instagram!
@
skolbibliotekystad

instagram

Kategorier