RSS

Skolbiblioteken i Ystad


Att arbeta med tema vatten

Publicerad: 2021-10-19 11:06

Elever på både Västerport och Källan har de gångna veckorna arbetat kring tema vatten. Hur har skolbiblioteket samarbetat med elever och lärare i detta? På flera sätt - med informationssökning, dikter och att ta fram material.

Det självklara är förstås att för temat plocka fram böcker som har med vatten att göra, både fakta och skönlitteratur, som bibliotekspedagog Susanne gjort på Källan. Sedan har biblioteksrådet hjälpt till med att sätta dessa böcker på en vagn, skyltad enligt temat:

bokvagn

Men utöver att hjälpa till med att ta fram material har skolbiblioteket varit en resurs i vattenarbetet på flera sätt: På Västerport arbetade skolbibliotekarie Paula tillsammans med åk 3 när de skulle söka information om vatten, att läsa faktatexter och skriva egen faktatext, att vara källkritiska och läsa flera olika texter, allt utifrån vattentemat. De fick läsa olika texter om livet i havet, plocka ut nyckelord och träna på att återberätta. Som avslutning och repetition användes efter tips av bibliotekspedagog Susanne "Mötas på mitten" för att få en överblick över vad eleverna lärt sig. ("Mötas på mitten" är en struktur för kooperativt lärande, läs mer t ex på Pedagog Malmös sida om det här.)

barn som skriver

informationspapper

barnteckning

På Källan arbetade eleverna i åk 6 med att skapa poesi kring temat vatten. Här kom några utgallrade böcker till god användning när de gjorde black-out-poetry om vatten. Dikterna kommer senare att ställas ut i skolbiblioteket.

black-out-poetry

black-out-poetry

black-out-poetry


Att arbeta med "En bro av poesi"

Publicerad: 2021-10-04 10:20

Alla förskoleklasser har fått boken En bro av poesi (av Svenska Akademien, läs mer här) och nu arbetar vi med den ute på skolorna. På Källan gjorde Turid så här: 

Vi pratade om vad en dikt är och läste tillsammans några dikter. Sedan fick eleverna titta fritt i varsin bok. Alla valde ut en favoritbild och visade för gruppen. Därefter tittade vi på Tage Danielssons dikt Dumtummen som finns gestaltad som en liten film på ur.se. Här finns serien En bro av poesi som i tio avsnitt gestaltar olika dikter ur boken.

Är tummen verkligen ”dum” och ”värdelös”? Vad använder du din tumme till? Försök dra på strumpan utan att använda din tumme!

En anna dikt som är filmatiserad och också funkar bra att arbeta med i förskoleklasserna är Skräcködlor.

barn med bok

barn sitter i ring

bokuppslag


Dikter med åk 3 på Källan

Publicerad: 2021-05-24 10:51

Turid och åk 3 på Källan har under två lektioner arbetat med dikter:

Allra först en allmän presentation - vad är en dikt? Hur kan de se ut? Tillsammans läser Turid och barnen ur Halsen rapar, hjärtat slår : rim för 0-100 år (Emma & Lisen Adbåge), som finns på Polyglutt. Dessa dikter har mer humor och roliga illustrationer. Därefter läser Turid högt ur Min syster är ett spöke (Lena Sjöberg) och eleverna får fundera på vad dikterna handlar om. Vi pratar också om hur man kan illustrera en dikt, och tittar på hur Lena Sjöberg valt att illustrera sina dikter.

Vi läser dikten Oro noga tillsammans, och pratar om känslan oro. Sist denna lektion skulle eleverna själva illustrera dikten Oro genom egen tolkning. Det blev både bilder tagna direkt ur texten, och bilder som visade vad just den eleven oroade sig för, t ex karategradering eller gympatävling. (bilder finns nedan)

Lektion 2 fick eleverna själva välja en dikt, och denna dikt skulle de skriva av och illustrera efter egen tolkning. De valde ur Halsen rapar, hjärtat slår..., Min syster är ett spöke samt Barnens versbok. Från olika håll i klassrummet hördes ett sorl av diktläsande barn... underbart! Resultatet blev en stor blandning av dikter, allt från Nils Ferlin till fingerramsor. Kolla in bilderna nedan!

dikt

bokframsida

dikt

bokframsida

två läsande barn

teckning

teckning dikt

teckning dikt

teckning dikt

diktbok


Kontakta oss:

Carolina Landin
bibliotekarie
carolina.landin@ystad.se
(skolbibliotekssamordnare)

Turid Ekberg
bibliotekspedagog
turid.ekberg@ystad.se
(Backaskolan F-3, Källan F-3, Hedeskoga skola F-2, Köpingebro skola F-3)

Susanne Linde
bibliotekspedagog
susanne.linde@ystad.se
(Backaskolan 4-6, Sövestads skola F-6, Edvinshusskolan 4-6, Källan 4-6)

Malin Gunnarsson
bibliotekspedagog
malin.gunnarsson@ystad.se
(Köpingebro skola 4-6, Edvinshemsskolan F-3, Svarte skola F-6, Löderups skola F-6)

Paula Stråhed
skolbibliotekarie
paula.strahed@ystad.se)
(Västerportskolan F-9)

Marie Thelin
bibliotekspedagog
marie.thelin@edu.ystad.se
(Norreportskolan 7-9)

 

Följ oss på facebook!
Skolbiblioteken i Ystad

skolbibl på facebook

 

Följ oss på instagram!
@
skolbibliotekystad

instagram