RSS

Skolbiblioteken i Ystad


Skolbiblioteken+Skapande Skola = SANT

Publicerad: 2023-01-27 15:12

Ofta blir skolbibliotekarien och skolbiblioteken en bra samarbetspartner till Skapande skola eller Kulturgarnatin som vi har för alla våra elever i Ystad Kommun.

Det kan röra sig om förarbete till en aktivitet när eleverna ska introduceras till en viss text eller bok. Eller efter, att man vill arbeta vidare på ett tema när man varit med klassen och tittat på en föreställning eller film. Stort eller smått, ibland är vi med hela vägen, ibland kommer vi bara in och har t.ex. högläsning av en bok.

I år är ett av projekten under Skapande Skola-paraplyet konstprojektet "Svansjön och den annorlunda ankungen". Bibliotekspedagogerna har på olika vis varit behjälpliga så alla klasser som skulle delta har fått läsa H.C Andersens Den fula Ankungen.

Västerport har skolbibliotekarien Paula också arbetat med ett diskussionsmaterial som problematiserar berättelsen och får eleverna att disskutera utanförskap och tolerans: 

fula ankungen frågor

Konstnären bakom konstprojektet Svansjön och den annorlunda ankungen kommer att besöka skolan och dessutom har flera åk 3 klasser dramatiserat sagan om den fula ankungen med en pedagog från Kulturskolan. Ett fint exempel på hur man kan jobba tillsammans flera olika aktörer både i och utanför skolan för att ge eleverna kulturupplevelser, uppmuntra deras kreativitet och empati och på kuppen stärka läsförståelsen.

 

     tolerans citat

Även på Källan jobbar eleverna, denna gång i åk 1, med Den fula ankungen. De pratar om HC Andersen, lever han idag tror ni (analyserar fotot), vad har han mer skrivit?

bilder på HC Andersen

 


Därefter högläser vi sagan och pratar om vad en bokrecension är och hur de ska gå till väga för att göra en med hjälp av stenciler och frågekort Turid skapat själv i Widgit-online. (www.widgitonline.com)

stencil recensionbarn gruppläser

Eleverna parläser sen boken och ritar/skriver en bokrecension.

kort till recension

 


Den annorlunda ankungen - Skapande skola-projekt för åk 3

Publicerad: 2022-02-21 13:57

Åk 3 deltar under vårterminens början i ett Skapande skola-projekt som heter Den annorlunda ankungen, ett samarbete mellan Skapande skola, Ystads konstmuseum, skolbiblioteken och konstnären Jasmine Cederqvist. Projektet handlar om visuellt berättande kring identitet och värdegrund, och tar avstamp i litteratur och musik, i HC Andersens Den fula ankungen och i Tjajkovskijs Svansjön. 

Veckorna före sportlovet har elever och lärare i åk 3 tillsammans med skolbiblioteket först läst och pratat om sagan Den fula ankungen, och sedan på olika vis kreativt arbetat vidare utifrån sagan och utforskat/gestaltat tankar om självbild och begreppet "annorlunda". Veckorna efter sportlovet deltar eleverna i workshops på konstmuseumet tillsammans med konstnär Jasmine Cederqvist, och här ska de med olika tekniker skapa visuella berättelser utifrån det material de fått med sig från förberedelser med saga och musik.

Sövestads åk 3 arbetade tillsammans med bibliotekspedagog Susanne i förberedelsearbetet, och tillsammans läste de sagan Den fula ankungen. Därefter pratade de och skrev tankebubblor om berättelsens budskap. (detta kom eleverna fram till: "alla är lika mycket värda", "alla är olika", "alla får känna sig annorlunda", "vara snäll och inte taskig", "det kvittar hur man ser ut"). De pratade också om vilka känslor sagan väcker, och har utifrån det skrivit känslo-ord som ensam, ledsen, lycklig och glad.
Därefter lyssnade de tillsammans på musiken från Svansjön och såg utdrag ur baletten, och konstaterade att musik och dans också kan uttrycka känslor. (elev: ”Jag visste inte att man kunde känna så mycket när man lyssnar på musik”) Avslutningsvis blev de som ville fotograferade då de gör ett hjärta med händerna. Med sig till workshopen efter sportlovet har nu eleverna utskrivna tankebubblor med tankar om "annorlunda", känsloord samt foton på hjärtehänder.

På Västerport arbetade skolbibliotekarie Paula med åk 3, och när de tillsammans hade läst sagan arbetade de vidare med innehållet som ord och text som fick bli dikter. Först pratade de om olika ord de förknippar med "annorlunda", och utifrån dessa ord skapade de diktrader med ett bestämt antal ord i varje rad (första raden var ett ord, "annorlunda" och sedan byggdes antalet ord på i varje rad).

whiteboard

När bibliotekspedagog Turid arbetade med åk 3 på Källan och Backa skapade eleverna bilder efter gemensam och egen läsning av sagan. De fick välja en händelse ur sagan de ville rita, och när alla var klara skulle de tillsammans placera ut sina bilder efter varandra så de kom i kronologisk ordning (sagans handling), och detta arbete ledde till vidare diskussioner om sagan, dess handling, budskap och karaktärer.

läsande barn

bokomslag

barnhänder och lappar

whiteboard


Åk 5 arbetar med Husets hjärta inför Skapande skola

Publicerad: 2021-10-01 09:51

Denna höst deltar alla elever i åk 5 i ett Skapande skola-projekt som handlar om skräck, illustrationer, litteratur och eget skapande. Fram till höstlovet läser och arbetar alla med boken Husets hjärta, skriven av Mårten Melin och illustrerad av Mattias Olsson, och veckorna efter höstlovet är alla åk 5 inbjudna till illustratörssamtal och tecknarworkshop på Ystads konstmuseum, tillsammans med illustratören Mattias Olsson. Projektet är ett samarbete mellan konstnär och illustratör Mattias Olsson, Ystads konstmuseum och skolbiblioteksenheten, och finansieras av Kulturrådet.

Vad är viktigt och bra att tänka på i det visuella berättandet? Hur får man text och bild att ”dansa väl ihop”? Det är detta Mattias Olsson kommer att förmedla i projektet, och eleverna ska också skapa själva genom att prova olika teckningstekniker som att teckna vitt på svart och monsterkroki. 

Skolbibliotekens del i projektet handlar om boken projektet kopplats till, Husets hjärta, skriven av Mårten Melin och illustrerad av Mattias Olsson. Tillsammans med lärare ser vi till att alla elever i åk 5 har läst och arbetat med boken innan det är dags att träffa illustratör Mattias efter höstlovet. Och när vi arbetar med boken är utgångspunkten för läsning och diskussioner hur illustrationerna stöder texten. Husets hjärta är en fantastisk bok att arbeta med för dessa diskussioner eftersom den är rikt illustrerad genomgående i svart, vitt och rött i ganska dramatiska bilder. Det är dessutom en lätt- och snabbläst bok - och så är den spännande, läskig och bra!

Hur gör vi då när vi arbetar med boken? Så här gjorde bibliotekspedagog tillsammans med åk 5 i Sövestad:

Eleverna arbetade i par med axelkompis, en bok per axelkompis. Innan läsning studerade vi bokens framsida gemensamt på whiteboardtavlan. Vad föreställer bilden? Vilka färger finns? Vad tror vi kommer hända i den här boken utifrån titel och framsidesillustration? Varför tror vi det? Och så noterar vi att både författare och illustratör är tydligt angivna på framsidan och hur detta får oss att förstå att illustrationerna är viktiga för boken.

Först lästes boken tillsammans: Susanne läste högt och barnen följde med i texten i sina egna böcker. Läsningen stannades upp vid illustrationerna - varför valdes denna bild? Hur stöder den texten? Vad får den oss att tro om vad som händer härnäst? Hur kommer nästa bild se ut? Alla diskussioner kring innehåll utgick från bilderna. 
Därefter övergick vi till gruppläsning - en grupp läste endast texten och fick inte titta på bilderna. Förutom att läsa skulle de fundera på vad de trodde illustratören valt att illustrera. Den andra gruppen gjorde tvärtom, tittade endast på bilderna och gissade vad som hänt. Sedan fick de gå tillbaka i berättelsen och se om "texten dansat med bilderna", hur bilderna valts och stämmer med texten. De flesta var ganska överens om att bilderna behövs för att lyfta texten. 

Upplägget var på 60 + 20 min, krävde en halv klassuppsättning böcker och resultatet var att en hel klass läst och arbetat med en bok och dessutom är väldigt spända på att få träffa illustratören.

bok Husets hjärta


Kontakta oss:

Therése Gröhn
utvecklingsledare/samordnare
0411-577739
therese.grohn@ystad.se

Turid Ekberg
bibliotekspedagog
turid.ekberg@ystad.se
(Backaskolan F-3, Källan F-6)

Susanne Linde
bibliotekspedagog
susanne.linde@ystad.se
(Hedeskoga & Sövestads skola F-6, Edvinshus & Edvinshem F-6, Anpassad grundskola Ehem)

Malin Gunnarsson
bibliotekspedagog
malin.gunnarsson@ystad.se
(Köpingebro skola F-6, Svarte skola F-6, Löderups skola F-6)

Paula Stråhed
skolbibliotekarie
paula.strahed@ystad.se
(Västerportskolan F-9)

Ulrika Sneitz
bibliotekspedagog
ulrika.sneitz@edu.ystad.se
(Norreportskolan 7-9)

 

Följ oss på facebook!
Skolbiblioteken i Ystad

skolbibl på facebook

 

Följ oss på instagram!
@
skolbibliotekystad

instagram

Kategorier