Skillnad fakta och åsikt - kopplat till stormaktstiden

Publicerad: 2021-01-26 14:24

Informationssökning handlar inte bara om att hitta och värdera information från olika källor - nej, sedan måste man öva sig i hur man använder informationen. Hur läser man en faktatext? Hur skiljer man fakta och åsikt? Hur återger man informationen så det tydligt framgår vad som är fakta och vad som är ens egen åsikt?

Det här övade åk 6 på Backaskolan i samband med att de i SO läste om stormaktstiden och historiska personer, och utifrån begreppen objektiv och subjektiv. Vad är fakta om dessa historiska personer, och vad är tolkningar eller åsikter?

Eleverna hade hittat en mängd information om drottning Kristina - och nu utmanade bibliotekspedagog Susanne dem med att fråga om subjektiv. Efter en stunds tystnad dristade sig en elev till att säga "hon var dålig". Ja, det är ju subjektiv information, men varför? "Jo, hennes pappa var ju med och slogs i det där långa kriget, och på protestanternas sida - och så går hon och blir katolik? Inte OK." 

En annan elev kom då på att "nej, hon var ju bra!" eftersom "det inte var några krig under hennes regeringstid". 

Informationssökning, informationsinhämtning och utvärdering, och sedan skilja på fakta och åsikt och formulera ett eget tyckande, byggt på den inhämtade objektiva faktan. Bra där!

drottning kristina

Drottning Kristina av David Beck (Wikimedia Commons)

Kategorier: informationssökning, källkritik, historia

Kommentarer