Studiefinansiering

För att finansiera dina studier kan du ansöka om studiemedel hos Centrala studiemedelsnämnden (CSN). För dig som har en funktionsnedsättning och behöver bli klar med skolan finns möjlighet att ansöka om aktivitetsersättning vid förlängd skolgång hos Försäkringskassan. Nedan kan du läsa mer om detta.

Studiemedel

Hos Centrala studiestödsnämnden (CSN) kan du ansöka om studiemedel för studier på grundläggande- och gymnasial nivå. Du kan söka studiemedel för 100%, 75% eller 50% studietakt. Studiemedel består av bidrag och/eller lån.

Du ansöker om studiemedel på Centrala Studiestödsnämndens (CSN) webbplats

Aktivitetsersättning vid förlängd skolgång

Aktivitetsersättning vid förlängd skolgång är pengar du kan få om du behöver längre tid på dig att bli klar med skolan på grund av en funktionsnedsättning.

Du kan få aktivitetsersättning om du:

  • har en funktionsnedsättning eller en sjukdom som gör att du behöver längre tid på dig för att bli klar med grundskolan eller gymnasiet
  • är mellan 19 och 29 år.
  • är försäkrad i Sverige och var det när du blev sjuk. Du är försäkrad i Sverige om du bor eller arbetar här.

Du ansöker om aktivitetsersättning på Försäkringskassans webbplats.

Publicerad 2020-01-20, Uppdaterad 2022-01-10