Ansökan om skolplacering - förskoleklass och årskurs 7

I Ystads kommun ansöker barn och elever tillsammans med sina vårdnadshavare om skolplacering inför förskoleklass och årskurs 7. Ystads kommun försöker så långt det är möjligt tillgodose vårdnadshavarnas önskemål om skola.

Vill du läsa mer om tillvägagångssätt, riktlinjer och övrig information om skolplacering klickar du på Förskoleklass respektvie Årskurs 7 nedan.

Skolvalet inför läsåret 2022/2023 är öppet mellan 26 januari och 16 februari 2022.

 

Publicerad 2018-11-08, Uppdaterad 2021-09-28

Öppet Hus

Inför ansökan om skolplacering läsåret 2022/2023 hoppas Ystads kommun kunna bjuda in till öppet hus. Mer information kommer. 

Har du frågor kring respektive högstadieskola tar du kontakt direkt med

Norreportskolan 
Västerportskolan 

Har du frågor kring respektive förskoleklass tar du kontakt direkt med

Köpingebro skola
Löderups skola
Edvinshemsskolan
Backaskolan
Sövestads skola
Källan
Hedeskoga skola
Svarteskolan
Västerport Förskoleklass