Kontaktperson

Det finns barn som behöver lite extra stöd i vardagen. Socialtjänsten kan då tillsätta en kontaktperson. Som kontaktperson träffar man barnet eller ungdomen vid ett eller flera tillfällen i veckan. Syftet med kontaktpersonen är att stötta, aktivera och vara en förebild i vardagen.

Vem kan bli kontaktperson?

Ingen särskild utbildning krävs för uppdraget men väl ett stort intresse och engagemang för andra människor och en egen stabil social situation.

Du kan också bli kvalificerad kontaktperson men då krävs det att du har utbildning och/eller erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar.

Som kontaktperson får du ett arvode- och en omkostnadsersättning. Du får också vägledning av socialsekreterare i ditt uppdrag.

Hur blir man kontaktperson?

För att kunna blir kontaktperson krävs att socialtjänsten gör en kontaktpersonsutredning för att godkänna personen. I utredningen hålls intervju samt att en kontroll sker i polis-, kronofogde- och socialregister samt hos försäkringskassan.

Är du nyfiken på att bli kontaktperson och vill veta mer, ring någon av familjehemssekreterarna så svarar de gärna på frågor.

Publicerad 2023-09-10, Uppdaterad 2024-06-10

Kontakt

Familjehemssekreterare
Jenny Börjesson
0411 - 57 79 13
jenny.borjesson@ystad.se

Familjehemssekreterare
Angelica Olsson
0411 - 57 79 11
angelica.olsson@ystad.se

Besöksadress
Blekegatan 1

Postadress
Social Omsorg,
271 80 Ystad
Tel: 0411-57 73 60
Fax: 0411-191 16

Vill du bli kontaktperson?

Kontakta familjehemssekreterare eller skicka in en intresseanmälan