Våld i nära relationer

Våld kan drabba alla

Våld i nära relationer kan förekomma i alla slags relationer mellan närstående såsom heterosexuella par, samkönade par, syskonrelationer och andra familje- och släktrelationer oavsett ålder, kultur, religion, etnicitet, funktionshinder och social tillhörighet.

Att vara utsatt för våld påverkar hela ens livssituation och innebär också att man är utsatt för brott. Barn som lever i familjer där våld förekommer är brottsoffer som behöver särskilt stöd och skydd.

Vad är våld

Våld är en handling riktad mot en annan person som skadar, smärtar, skrämmer, kränker, får personen att göra något mot sin vilja eller att avstå från att göra något den vill.

Läs mer om vad våld innebär och hur det definieras här.

Socialtjänsten

Du som våldsutsatt, våldsutövare, barn eller närstående kan vända dig till Socialtjänsten.

  • Under dagtid kan du få kontakt med socialsekreterare för rådgivande samtal på telefon 0411-57 73 07. Du kan även kontakta socialtjänstens reception på telefon 0411-57 73 60. Du kan vara anonym.
  • På kväller och helger när Socialkontoret är stängt kan du ringa Sociala jouren Syd om det är en nödsituation av social karaktär. Du når Sociala jouren Syd via larmnumret 112.
  • Om du är i en akut situation och behöver omedelbar hjälp ska du ringa nödnumret 112.

FreeZonen – Brottsoffer- och Kvinnojouren Sydöstra Skåne

FreeZonen arbetar för våldsutsatta kvinnor och män.

Läs mer om FreeZonen här.

Unga relationer

Mår du dåligt i din relation? Unga relationer ger stöd och information till dig under 20 år som blir utsatt i din relation, är kompis till någon som blir det eller är den som utsätter för våld. På unga relationer kan du chatta anonymt. Du kan också läsa om olika typer av våld, varningstecken och hur en bra relation kan vara.

Läs mer om unga relationer här.

Kvinnofridslinjen

Kvinnofridslinjen är en stödtelefon för dig som upplevt hot, våld eller sexuella övergrepp. Kvinnofridslinjen kan nås dygnet runt alla dagar på året. Det är gratis att ringa till kvinnofridslinjen.

Läs mer om Kvinnofridslinjen här.

Storasyster

“Storasyster” erbjuder stöd till dig som blivit utsatt för våldtäkt eller andra sexuella övergrepp.

Läs mer om Storasyster här www.storasyster.org

Telefonlinjen ”Välj att sluta”

Välj att sluta är en telefonlinje för dig som utövar våld mot din partner och som vill få hjälp att förändra ett kontrollerande eller våldsamt beteende. Det är gratis att ringa till telefonlinjen.

Läs mer om Välj att sluta här.

Misstänker du att någon är utsatt för människohandel?

Människohandel förkommer i Sverige och människor utsätts och utnyttjas för människohandel.
Läs mer om människohandel här.

Sex mot ersättning

Personer som säljer sex kan vara utsatta för våld. Läs mer om sex mot ersättning här.

Publicerad 2013-06-13, Uppdaterad 2021-03-01