Norregatans familjeverksamhet

Norregatans familjeverksamhet är en öppenvårdsverksamhet inom socialtjänsten.

Norregatans familjeverksamhet erbjuder familjer med barn och ungdomar i åldern 0-18 år behandling utifrån varje familjs behov. Arbetet handlar om att lyfta fram familjens positiva resurser och se möjligheter i stället för hinder.

Norregatans familjeverksamhet erbjuder även familjer råd och stödsamtal utan bistånd, max fem samtal. Dessa samtal handlar om stöd i föräldrarollen, rådgivning och krissamtal. Vi för inte journaler i råd och stödsamtal.

På Norregatans familjeverksamhet arbetar familjebehandlare, ungdomsbehandlare, umgängesstöd och samordnare för gruppverksamhet.

Alla besök hos oss är kostnadsfria.

Publicerad 2020-03-17, Uppdaterad 2021-03-16

Kontakt

Norregatans familjeverksamhet
Lilla Norregatan 4 e
Tel: 0411-57 80 19

1:e socialsekreterare
Malin Normark
0766-072452
malin.normark@ystad.se