Gruppverksamhet

Ystad kommun erbjuder kostnadsfria föräldragrupper och barnstödsgrupper.

COPE - Föräldragrupp

COPE, Community Parent Education Program, är en föräldragrupp för dig som behöver stöd och ny inspiration i sin föräldraroll. 

Vi erbjuder följande föräldragrupper:

 • Barn COPE, föräldrar med barn 3-11 år.COPE
 • TonårsCOPE, föräldrar med tonåring 12-16 år.

Om COPE:

 • Grupperna är öppna för alla föräldrar med barn i respektive åldersgrupp.
 • Gruppenna erbjuds en gång om året och innefattar åtta tillfällen, 2 till 2½ timme per gång. Det finns plats för 15-20 deltagare.
 • Vi diskuterar utifrån korta filmsekvenser som belyser vanliga vardagsproblem.
 • Vår gundtanke är att ni föräldrar är experter på era barn och att ni med egna erfarenheter, och med hjälp av andra föräldrar kan hitta bra strategier som kan underlätta vardagen.
 • Vi är två gruppledare, en från förskola/skola och en från socialförvaltningen.
 • Barnpassning erbjuds vid barn COPE.


Cope föräldrautbildning - Video

 

Cope föräldrakurs på nätet

Cope föräldrakurs på nätet är en digital utbildning som vänder sig till alla föräldrar med barn i åldern 3-11 år.

 • Den här webbaserade kursen genomförs individuellt, du får inloggningsuppgifter till COPE:s copekurshemsida.
 • Varje kurstillfälle innehåller två eller tre filmscener. När du har sett en scen så tänk igenom vilka misstag som du tycker att föräldern gör. Fundera sedan på vilka alternativa sätt som hade varit bättre.
 • Efter varje kurstillfälle får du en sammanfattning av strategin samt får du skapa din egen ”hemuppgift” som du övar på under en vecka.

Du får efter att ha testat ett kurstillfälle upp till 30 minuters coachning på via telefon eller digitalt plattform av en erfaren kursledare. Kursen består av sju tillfällen.

 

BIFF - Föräldragrupp

BIFF - Barn I Föräldrars Fokus, är en föräldragrupp som vänder sig till föräldrar som ska/eller har separerat och som inte kommer överens i frågor som rör gemensamma barn. 

Vi erbjuder följande föräldragrupper: 

 • Mammagrupp.
 • Pappagrupp.

Om BIFF:biff.

 • BIFF vänder sig till de föräldrar som är intresserade av hur det kan vara för deras barn som varit eller befinner sig i föräldrars konflikter.
 • Grupperna erbjuds varje termin och innefattar tre tillfällen, 2 timmar per gång. Det finns plats för åtta deltagare i varje grupp.
 • Materialet är framtaget av Rädda barnen och Södertälje kommun med syfte att flytta fokus från konflikten till barnets situation, att synliggöra barns situation, inge föräldrarna hopp och vara ett gott stöd för sina barn, och arbeta med frågan: "Vad kan jag som förälder göra för att underlätta för mitt barn?".
 • Vi är två gruppledare från socialförvaltningen.
 • Du kan anmäla dig som förälder även om den andra föräldern väljer att inte delta.

 

Macken - Barnstödsgrupp

Macken vänder sig till barn i åldern 7-12 år som upplevt psykisk ohälsa, våld och/eller missbruk i sin familj. 

Om Macken:

 • Syftet med att vara med i Macken är att barnen skall upptäcka att de inte är ensamma i sin situation och få hjälp med att bättre kunna hantera och förstå sin vardag.
 • Barnet får möjlighet att dela sina erfarenheter, tankar och upplevelser med andra jämnåriga 
 • Mackenbarn i grupp. Barnet lär sig att sätta ord på sina känslor, få hjälp att bli medvetna om sig själva, sina behov ochavlastas från skuld.
 • Gruppen innefattar 16 tillfällen, 2 timmar en eftermiddag i veckan. Varje träff utgår från ett visst tema, t.ex. känslor eller självkänsla. I arbetet med teman används samtal, lek, rollspel, sagoläsning och avslappning.
 • Gruppen erbjuds en gång per termin.
 • Vi är två gruppledare, en från skola och en från socialförvaltningen. Gruppledarna är utbildade i svensk omarbeta version av CAP-programmet, ett pedagogisk program för att arbeta med barn i grupp.

 

Skilda världar

Skilda världar vänder sig till barn i åldern 7-12 år som har skilda/separerade föräldrar. 

 

Om Skilda världar:

 • Syftet med att vara med i Skilda världar är att ge barnen möjlighet att träffa andra barn i liknande situation, ge barnet möjlighet att förstå och uttrycka sina tankar och känslor och att uppmuntrabarnen att formulera och våga uttrycka sina önskningar och behov.
 • Gruppen består av max sex barn och innefattar tio tillfällen, 2 timmar en eftermiddag i veckan. Skilda världar är en resa med olika hållplatser som vid varje träff behandlar ett tema såsom känslor, förändringar, familj och framtid. I arbetet med teman används pedagogiskt material med bilder, lekar, samtalsövningar etc.
 • Gruppen erbjuds en gång per termin.
 • Två gruppledare från Norregatans familjeverksamhet kommer hålla i grupperna.
 • Skilda världar är ett pedagogiskt stödprogram utarbetat av BRIS där fokus ligger på barnets skilsmässa. Barnen skiljer sig också och barnens skilsmässa ser inte alls ut som föräldrarnas och handlar inte om samma saker.

Publicerad 2017-05-18, Uppdaterad 2021-02-18

Kontakt

Samordnare

Caroline Ekstrand
0411-57 78 88
caroline.ekstrand@ystad.se

Postadress: 
Social Omsorg, 
271 80 Ystad

Tel: 0411-57 73 60
Fax: 0411-57 70 64

Aktuellt

Nu planeras det för nya grupper.
Om du är intresserad av att delta i någon grupp så e-posta följande till caroline.ekstrand@ystad.se
Vilken grupp du är intresserad av
Ditt namn
Ditt telefonnummer
Din e-postadress
Ålder på barnet/barnen