Personlig assistans

Om du har stora och omfattande funktionshinder och därför behöver hjälp med de s.k. grundläggande behoven, som t ex att äta, klä på och av dig, sköta hygienen, att kommunicera med andra, eller behöver annan hjälp som kräver ingående kunskaper om din funktionsnedsättning, har du möjlighet att få hjälp i form av personlig assistent.

Assistansersättning

Har du behov av personlig assistent mer än 20 timmar/vecka för dessa grundläggande behov kan du söka assistansersättning hos Försäkringskassan. Om dina behov av personlig assistans för de grundläggande behoven är minst 20 timmar per vecka, kan du även beviljas assistansersättning för andra kvalificerade personliga behov om dessa inte tillgodoses på annat sätt.
Assistansersättning lämnas normalt inte för den tid du vårdas på institution som tillhör staten, en kommun, eller ett landsting, t ex sjukhus, eller en institution som drivs med bidrag från dessa huvudmän. Assistansersättning lämnas normalt inte heller för den tid du vistas i eller deltar i barnomsorg, skola eller daglig verksamhet för funktionshindrade, eller om du bor i gruppbostad.

 

Utformning av personlig assistans

Hur den personliga assistansen ska utformas och vilket stöd som ska ingå bedöms i varje enskilt fall. Assistansen ska i görligaste mån garantera kontinuitet i stödet och därmed trygghet för dig och dina närstående. Ditt behov av stöd och hjälp ska kunna tillgodoses av ett begränsat antal personer och finnas tillgängligt i olika situationer och vid olika tider på dygnet. Assistansen ska också stärka dina möjligheter att leva ett självständigt och oberoende liv.

 

Vem utför assistansen?

Kommunen kan alltid utföra assistansen, d.v.s. vara assistansanordnare, om du begär det. Du kan också välja att själv vara assistansanordnare och arbetsgivare för dina personliga assistenter eller välja att låta en utomstående assistansanordnare, som ett assistansföretag eller ett kooperativ vara arbetsgivare och utföra din personliga assistans.

Publicerad 2013-08-02, Uppdaterad 2020-01-20