Socialpsykiatri

Om du är vuxen (har fyllt 18 år) och har en psykisk funktionsnedsättning, som medför begränsningar i din vardag kan du ha rätt till stöd från socialpsykiatrin i kommunen.  Insatserna är avgiftsfria.

Ansökan

För att ansöka om stöd, så vänder du dig till en handläggare på socialpsykiatrin. Du kan göra en muntlig ansökan på telefon eller skriftlig ansökan per brev. Kontaktuppgifter hittar du till höger på sidan. Där hittar du också ansökningshandlingar.

Utredning

Handläggaren utreder sedan din ansökan och ditt behov av stöd samt fattar beslut i ditt ärende. Till utredningen behöver handläggaren ofta inhämta information från andra aktörer, därför är det bra att skicka med en skriftlig samtyckesblankett i samband med att man ansöker om insatser. Då kan handläggaren inhämta de uppgifter som krävs för att kunna fatta ett beslut i ditt ärende. 

Beslut

Om du blir beviljad ett biståndsbeslut, så är detta oftast tidsbegränsat. Syftet med insatser från socialpsykiatrin är inriktade på återhämtning och målet med stödet är oftast återgång till självständighet. Bedömningar görs individuellt i varje ärende. 

Insatser som kan beviljas genom socialpsykiatrin

  • Boendestöd
  • Sysselsättning
  • Kontaktperson
Publicerad 2021-04-08, Uppdaterad 2022-10-24

Kontakt

Eva Bergman
Enhetschef
eva.bergman@ystad.se
0411-57 73 80

Adress:
Missunnavägen 9
271 80  YSTAD

Biståndshandläggare

Telefon: 0411-57 79 20

Telefontid: 08.30-09.30 helgfria vardagar

E-post: bistandshandlaggare@ystad.se

Våra verksamheter