Anhöriga

Även Du som är anhörig till någon med beroendeproblem är välkommen att söka hjälp hos oss!

Misstänker Du att någon närstående dricker för mycket alkohol eller missbrukar narkotika?     

Vi kan hjälpa Dig genom rådgivande samtal, tel. 0411-57 73 77.  

 

Stödgrupp för barn

Macken är en stödgrupp för barn: Barngruppen Macken

Publicerad 2017-05-18

Synpunkter

Har du synpunkter på någon verksamhet inom Social omsorg?

Du hittar information om hur du kan lämna dina synpunkter här.