Aktiviteter

Aktiviteter på anhörigcenter

Anhörigträffar

Varmt välkommen till våra gruppträffar. Här får du möjlighet att träffa andra anhöriga i liknande situation, oavsett diagnos. Träffarna erbjuder ett andningshål och är en plats för samtal och stöd. När vi träffas utformar vi stunderna efter gruppens behov och önskemål. Anmälan för att vara med i en ny grupp gör ni på tel:  0411-577 130.

Parträff

Tillsammans med din närstående erbjuder vi träffar med andra i samma situation. Man träffas parvis 3 - 4 par per grupp. Detta med olika teman under en kopp kaffe.

Demensutbildning

Anhöriga till personer med demenssjukdom erbjuds utbildning tillsammans med kommunens Silviasystrar, Silviasjuksköterska och anhörigsamordnare.

Publicerad 2020-02-14, Uppdaterad 2023-03-03