Avlösning i hemmet

Den som vårdar en närstående kan ibland behöva avlösning. Det kan vara för att göra något annat, uträtta ärenden, deltaga i olika aktiviteter eller av andra skäl.

Personal från hemtjänsten kan då avlösa under en del av dagen och ge brukaren den hjälp och omvårdnad som behövs. Tjänsten är kostnadsfri.

 

För att få avlösning i hemmet skall ni vända er till en biståndshandläggare. Tillsammans med brukaren och dess anhörig görs en bedömning av behovet. Hjälpen beviljas enligt Socialtjänstlagen 4 kap. 1 §. Den som inte är nöjd med beslutet kan överklaga detta. Om behoven av avlösning är mer omfattande kan vi även erbjuda dagverksamhet.

Publicerad 2020-01-02, Uppdaterad 2023-03-03