bellevue2_-_exterior.jpg

Bellevue 2

Korttidsvistelse och särskilt boende.

Allmän information

Namn

Bellevue 2

Adress

Bellevuevägen 17, 271 32 Ystad

Geografiskt läge

Norr om centrum i ett idylliskt vackert område

Antal platser

10 platser för korttidsvistelse och 18 särskilt boende lägenheter.

Beskrivning av kortidsvistelse

Vistelsen är i största möjliga mån anpassad efter dina behov och förutsättningar. Vår uppgift är att utifrån ditt biståndsbeslut, utföra de vård- och omsorgsinsatser som ditt hälsotillstånd kräver. Generellt sett är det de vardagliga situationerna som nyttjas till träning och vid behov används speciella träningsprogram.

Interiör korttidsvistelse

Rummen är utrustade med säng, fåtölj och ett mindre bord. Sängkläder, handdukar och badlakan ingår. En del av rummen delar toalett/dusch. Kök/matsal och TV-rum är gemensamt.

Beskrivning av särskilt boende

Det finns tre boendeenheter med 6 lägenheter vardera, enheterna har namn efter ädelstenar, Opalen, Pärlan och Diamanten. Två av boendeenheterna har inriktningen demensomvårdnad och en enhet har inriktningen psykiatri.

Boendestandard

Lägenheterna på särskilda boendet är alla enrumslägenheter med olika storlek och utseende. Ytan varierar mellan 30 till 41 kvm.

Gemensam information

Trygghetslarm

Alla erbjuds kroppsburet larm på Bellevue 2.

Måltider

Frukost, middag och kvällsmat samt förmiddags- och eftermiddagskaffe serveras. Maten kommer från Restaurang Bellevue.

Personal

Personal finns att tillgå på enheten dygnet runt.

Övriga kontakter

Bellevue 2 SÄBO 

Varje boende får en kontaktman i samband med inflyttning. Hemsjukvårdens distriktssköterska har det medicinska ansvaret och ansvarig läkare finns att tillgå vid behov. Kommunens arbetsterapeut och sjukgymnast utvärderar och hjälper till med de tekniska hjälpmedel som behövs för de boendes dagliga livsföring

Bellevue 2 korttidsvistelse 

Dagtid, helgfri måndag-fredag finns det alltid distriktssköterska samt sjukgymnast och arbetsterapeut att tillgå. Då du önskar läkarkontakt vid icke akuta behov kan distriktssköterska kontakta din husläkare. Detta gäller inte vid akuta läkarbesök.

Publicerad 2019-05-10, Uppdaterad 2021-11-18

Telefonnummer till enheterna

Bellevue 2

Stödenheten: 0411 - 57 89 31

Opalen: 0411 - 57 89 21

Pärlan: 0411 - 57 89 32

Diamanten: 0411 - 57 89 11

Kontakt

Enhetschef
Katarina Svensson
Tfn: 0411-57 89 50
E-post: katarina.svensson@ystad.se