Mer information om Solbackens gruppboende

Inriktning

Här på Solbacken arbetar vi utifrån ett rehabiliterande synsätt vilket för Dig innebär att Du erbjuds hjälp och stöd i de situationer då Du inte längre klarar Dig själv. Varje boende har sina egna behov som vi skall möta på bästa möjliga sätt.

Boendemiljö

Solbacken är ett särskilt boende med både somatiska och demens enheter. På Solbacken finns det platser till 27 boende. En enhet på 13 lägenheter är ett gruppboende för personer med kognitiv svikt. Den andra enhetern är ett gruppboende för somatisk sjuka med 14 lägenheter.

Varje boende har en egen lägenhet på ca 40 kvm med ett sovrum och ett litet kök med pentry och en stor toalett med dusch. Alla lägenheter ligger i markplan och till varje lägenhet finns en uteplats.

På Solbacken kan du som boende tryggt röra dig fritt inne i våra stora lokaler eller ute i vår vackra trädgård som är anlagd med gångar runt hela huset. Den vackra trädgården bidrar till den stimulerande miljön som finns på och omkring Solbacken. Vårt mål är att skapa en ännu mer stimulerande utemiljö genom att plantera växter som väcker våra sinnen till liv. 

Kost och måltider 

Varje enhet har ett eget kök, med matsal och ett sällskapsrum. I matsalen äts de gemensamma måltiderna. Det finns förstås också möjlighet att äta inne i sin lägenhet. Vi får maten levererad från Väderleksvägens kök.

Aktiviteter och rehabilitering

På Solbacken finns det en aktivitetsgrupp som planerar hela årets underhållning och alla aktiviteter. Förutom att vi firar högtider och andra traditioner har vi även andra aktiviteter såsom att vi spelar bowling i korridorerna, anordnar speciella filmtemakvällar med popcorn, lite gymnastik eller varför inte spela kort en eftermiddag.

Sång och musik är också en stor del av vad som händer här ute på Solbacken.

Det finns tillgång till sjukgymnast och arbetsterapeut som regelbundet kommer till våra enheter. De upprättar träningsprogram för dem som är i behov av detta och handleder vårdpersonalen att tillsammans med den boende fullfölja programmet.

Vårt mål är att hjälpa dig som boende att bibehålla de funktioner som Du har kvar trots eventuella fysiska eller psykiska hinder.

Omvårdnad enligt Hälso- och Sjukvårdslagen 

En sjuksköterska finns att tillgå dygnet runt. En familjeläkare är knuten till Solbacken och besöker de boende efter tidsbeställning via sjuksköterskan. 

Kvalitetsarbete 

Här på Solbacken utgår vi från den boendes önskemål och behov att själv utforma sitt liv och sin vardag så långt det är möjligt. Vi arbetar därför med ankomstsamtal och kontaktmannaskap. Anhöriga är en viktig och nära samarbetspartner med oss. Till varje boende upprättas en individuell vårdplan.

Majoriteten av personalen har undersköterskekompetens och erbjuds kontinuerligt fortbildning inom verksamhetsområdet. Vårt mål är att hela tiden se över våra rutiner och arbetsformer för att kunna bedriva en så bra verksamhet som möjligt.

Publicerad 2020-12-27, Uppdaterad 2022-04-25