Mer information om Gläntans dagverksamhet

Inriktning

Gläntans dagverksamhet vänder till till personer som har en demensdiagnos. Målet med vistelsen är att tillsammans med gästerna skapa en meningsfull dag samt möjlighet för närstående att få egen tid att förfoga över.

Miljö

Gläntan är belägen på Bellevue servicehus. Dagverksamheten har en hemlik miljö och är möblerad med nya och gamla möbler. Utanför Gläntan finns en stor trädgård som erbjuder en grön och fin miljö att visas i för gästerna.

Kost och måltider

För- och eftermiddagskaffe samt middag äter gästerna tillsammans med personalen på Gläntan. Middagsmaten tillagas i köket på Bellevue och hämtas där av personalen. Till eftermiddagskaffet serveras det oftast hembakad kaka som gästerna ibland har bakat tillsammans med personalen.

Aktiviteter och rehabilitering

Det är viktigt att utgå från gästernas individuella behov i olika aktiviteter. Genom respekt och bekräftelse ska gästernas självkänsla stärkas och var och en få sina behov tillgodosedda. Aktiviteter som förekommer kan vara utflykter, tidningsläsning, spel, musik, promenader, gruppgymnastik och att delta i vardagliga sysslor såsom köksuppgifter, städning, skötsel av blommor och bakning.

Kvalitetsarbete

På Gläntan utgår vi från gästernas behov och önskemål. Alla gäster har en kontaktperson och då de påbörjar sin vistelse på gläntan sker ett ankomstsamtal både med gästen och med anhöriga. Ett nära samarbete finns med Silviasyster Marie Engström och demenssjuksköterskorna i respektive område där gästen bor. På Gläntan arbetar undersköterskor som har stor erfarenhet av personer med en demensdiagnos.

Publicerad 2020-01-14, Uppdaterad 2021-05-12