Inflytande - delaktighet

Information och möjligheter

Att vara delaktig innebär att man har tillgång till information och är med i sammanhang som man själv berörs av.

Att ha inflytande innebär att man har tillgång till information och också får möjlighet att använda sin kunskap och kompetens och vara med och diskutera och påverka beslut och konsekvenser.

BISAM - brukarinflytandesamordnaren - är anställd av Ystad Kommun och arbetar i Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Tomelilla och Ystad utifrån en uppdragsbeskrivning som ingår i en samverkansövernskommelse  mellan kommuner, Region Skåne (primärvård, psykiatri, vuxenhabilitering) och privat primärvård.

BISAM arbetar för brukare, patienter och anhörigas delaktighet och inflytande.

 

 

Publicerad 2019-02-25, Uppdaterad 2020-04-23