Tyck till

Det finns olika sätt att lämna åsikter och klagomål beroende på var det är som något fungerar / inte fungerar.

Frågor eller förslag?

Har du frågor eller förslag kring delaktighet och inflytande i sydöst? Vänligen fyll i och skicka in blanketten ”Tyck till om delaktighet och inflytande i sydöst

Det går också att kontakta BISAM på maria.samuelsson@ystad.se
eller 0709-477 288

Klagomål?

Om du har klagomål ska du i första han vända dig till chefen för den verksamhet där situationen uppstått. Vidare hittar du här kontaktuppgifter till instanser i kommun, psykiatri mfl för att framföra klagomål.

 

 

 

Publicerad 2019-12-18, Uppdaterad 2020-04-23