Omvandling av Surbrunnsvägen

Surbrunnsvägen rustas upp för att öka gatans attraktivitet och upplevelsen av att befinna sig mitt i Ystad. Säkerheten och tillgängligheten ska öka för de gående och cyklande och busstrafiken ska bli mer tillgänglig.

Ombyggnaden av Surbrunnsvägen i början av 2021 startar 9 november 2020. Målet är att skapa en grön, trygg och tillgänglig gatumiljö där det är trevligt och säkert för all att vara röra sig.

Nya cykelbanor, bredare trottoarer, nya busshållplatser och nya gatuträd är några av åtgärderna som kommer att bidra till säkrare och mer tillgänglig gata.

Tillgänglighet under byggtiden

Gatan byggs om i fem etapper. För att underlätta för boende och verksamheter, men även av arbetsmiljöskäl, stängs trafiken i max två etapper av etapp 1-4 av samtidigt. Entréer utmed gångbana kommer att vara tillgängliga under hela byggtiden, även i etapper som är avstängda för trafik.

Ambitionen är att gångbanor och entréer ska vara framkomliga under hela byggtiden även om det kommer att förekomma en del störningar.

Entreprenören VBA samordnar, informerar och skyltar under arbetets gång.

Preliminära tider för trafikavstängning

Etapp 1: Från vecka 46 till 2021-06-09

Etapp 2: 2021-03-15 till 2021-07-08

Etapp 3: 2021-06-14 till 2021-10-18

Etapp 4: 2021-08-09 till 2022-04-30

Etapp 5: 2021-01-20 till 2021-03-31

Översta lagret asfalt läggs under sommar/höst 2022.

 

Publicerad 2019-12-09, Uppdaterad 2021-02-04

4-veckorsplan

Klicka på bilden för förstoring.

Karta Surbrunnsvägen

Informationsbrev till boende och verksamheter

Informationsbrev till boende