Brandt_PPYSTAD_231.JPG

Tillfälligt kulturstöd

Kulturnämnden i Ystads kommun utlyser särskilda kulturstöd i pandemitider för ideella föreningar och kulturaktörer. Totalt finns 600 000 kr att fördela till ideella föreningar och kulturaktörer i Ystads kommun. Syftet är att stötta kulturlivet i kommunen, att gynna en fortsatt utveckling och skapa möjlighet att anpassa verksamheten efter rådande omständigheter. Ansökan är öppen från 1 mars och hanteras löpande under år 2021.

För ideella föreningar

Ideella föreningar kan ansöka om bidrag för merkostnader och inkomstbortfall för verksamheten 2021 som direkt kan kopplas till pågående pandemi. Bidraget är tillfälligt och hanteras löpande under år 2021. Exempelvis kan föreningarna ansöka om bidrag till kostnader för nödvändiga inköp av varor eller tjänster för att utveckla och anpassa verksamheten. Eller för kompensation för minskade intäkter i samband med genomförande av arrangemang för en mindre eller en digital publik.

Här hittar du mer information och ansökningsblanketten

För kulturaktörer

Formen för stödet är arbetsstipendier till enskilda kulturaktörer, vars arbetssituation påtagligt påverkats av coronapandemin. Syftet är att främja enskilda kulturaktörers möjlighet till konstnärligt arbete under den pågående pandemin. Stipendierna är riktade till yrkesverksamma konstnärer eller kulturarbetare inom det fria kulturlivet och kan användas för till exempel egen konstnärlig praktik eller kompetensutveckling. Alla som blir tilldelade stipendium får samma belopp på 10 000 kr. Stipendiet är skattefritt.

Här hittar du mer information och ansökningsblanketten

 

Publicerad 2021-03-01

Kontakt

Lolita Persson
Kulturchef
0411-577375