Godkännande och tillsyn av fristående förskolor

Ystads kommun godkänner nya fristående förskolor och ansvarar för tillsyn av dem. Syftet med tillsynen är att granska hur förskolorna lever upp till vad som anges i skollag och läroplan.

mostphotos.com

I Ystads kommun finns både kommunala förskolor och fristående förskolor. Barn- och utbildningsnämnden hanterar godkännanden och tillsyn av fristående förskolor. 

Tjänstepersoner på Kultur och Utbildning genomför tillsyn av alla fristående förskolor. Kommunen begär in dokument och gör besök, då vi tittar på verksamheten och lärmiljöerna och pratar med förskolans huvudman, rektor, personal, föräldrar och barn. Efter besöket får förskolan ett beslut från Barn- och Utbildningsnämnden med de eventuella brister som framkommit vid tillsynen och krav på att förskolan ska åtgärda dessa.

Till höger på den här sidan kan du läsa mer om ansökan om att starta förskola och om vår tillsynsprocess.

Publicerad 2022-08-15, Uppdaterad 2023-11-27

Dokument för ansökan om godkännande samt tillsyn av fristående förskolor

Information om ansökan för att starta fristående förskola

Ansökan om godkännande för fristående förskola

Informationsinhämtning inför regelbunden tillsyn av fristående förskola

Rutiner för tillsyn av fristående förskola

Ansökan om rätt bidrag för enskild pedagogisk omsorg