Klasztor Franciszkanów

Klasztor Franciszkanów Gråbrödraklostret wraz z kościołem S:t Petri sà pozostałością jednego z najwęækszych w Szwecji zespołów klasztornych.

Klasztor w Ystad

To jeden z najlepiej zachowanych tego typu obiektów w kraju.Najstarszą czśúcią zespołu jest środkowa nawa kościoła S:t Petri.

Budowę klasztoru zakończono na początku XV w. Pierwotnie tworzyły go 4 skrzydła z leżącym pośrodku dziedzińcem.

U schyłku średniowiecza klasztor wzbogacił się o wieżę dzwonniczą. Czasy świetności nie trwały jednak długo. Wraz z nastaniem reformacji franciszkanie musieli opuścić miasto. Ich siedziba została przejęta przez burmistrza, który w murach klasztornych urządził szpital i przytułek dla ubogich. Obiekt popadł w ruinę.

Zachowało się jedynie skrzydło wschodnie wraz z przylegającym kościołem S:t Petri.Po restauracji na początku XX w., klasztor został uznany jako zabytek kultury. Dziś znajduje się w nim muzeum miejskie – Ystads Stadsmuseum, które wykorzystuje pomieszczenia dawnego dormitorium. Kościół S:t Petri nie pełni żadnych funkcji sakralnych. 

Przy klasztorze znajduje się zespół ogrodów: z ziołami, piwoniami i kapustą. Obok stoi szachulcowy dom burmistrza, przeniesiony tu z ulicy Stora Östergatan. Warty zobaczenia jest także różany ogród Rosarium.

Publicerad 2020-07-13, Uppdaterad 2021-12-02