Destinationsprocessen

Ystads, Simrishamns, Tomelilla och Sjöbo kommun arbetar aktivt tillsammans med näringslivet för att utveckla besöksnäringen i sydöstra Skåne. Syftet och ambitionen med samarbetet är att skapa en långsiktig och hållbar destinationsutveckling.

Summering av fas 3

Med start vecka 41 drog vi igång innovationsfasen i destinations-utvecklingsprocessen. Det gjorde vi i tre parallella tematiska spår (Kulturupplevelser, Mat- & Dryckesupplevelser och Outdoorupplevelser) som sedan strålar samman i ett praktiskt arbete med produktutveckling och paketering.

Processledarna Johan Olofsson, Tord Carnlöf och Johanna Hellsten summerar höstens fas 3 såhär:

Nu är vi igenom destinationsprocessens tredje fas, innovation - och mycket innovation blev det! Inte bara 275 goda idéer i vår idébank, utan även många intressanta koncept och produktidéer som ni tagit vidare till nästa steg. Och inte bara innovativt från er företagare utan även från kommuner och coacher som utmanar befintliga arbetssätt för att hitta nya vägar för att stärka er och vårt område.

I november pitchade 31 företag sina idéer för en expertpanel på Ystad Saltsjöbad. Både Tourism in Skåne och VisitSweden har sagt att pitcharna höll en högre kvalitet än vad som är normalt i sådana här sammanhang och att det kanske framför allt var fler än vanligt som var sugna på att få feedback på sina idéer. Helt tydligt att framåtandan bara ökar och ökar!

I november deltog några av Skånes outdoor-aktörer på Adventure Travel Trade Associations produktutvecklingskonferens. Från vår destination var det Adventura, Sakura Tours, Äventyrscampen och Travelshop och vi ser med spänning fram emot när dessa nya kunskaper implementeras och omsätts i verkligheten.

Vi är just nu ca 116 företag i processen och vi hoppas bli ännu fler under våren. Potentialen att locka besökare blir större där olika företag samverkan över kommungränserna. Det är genom starka och tydliga produkter som vi kommer att lyckas. Under våren kommer vi att fortsätta arbetet i de tre konceptgrupperna och där finns det flera som närmar sig mål. Då blir det extra viktigt att produkterna kommer ut i distributionskanalerna, både via researrangör men också i befintliga och nya digitala kanaler. Dessa distributionskanaler är också det absolut mest effektiva sättet att marknadsföra vårt utbud.

Det har varit en fantastiskt intensiv och lärorik höst för oss alla och nu laddar vi om för att ses igen på dialogmötet och i  fas 4 när vi nu växlar upp ytterligare.

Processen pågår samtidigt i flera delar av Skåne och är en av många delar i den regionala satsningen på Skånsk besöksnäring på export. Sammanlagt deltar ca 170 företag som alla vill ha fler utländska gäster. Processens arbete och drivkrafter kommer naturligtvis att gynna hela besöksnäringen och också inkludera en ökad attraktivitet för våra svenska besökare.

Arbetet som nu görs i processen kommer även att påverka framgången för kommunernas och hela Skånes ambition att få besöksnäringen att växa och blomstra året om!

Följ arbetet i processen i webbaserade Basecamp (anmäl dig till info@visitystadosterlen.se ) och på Facebook – Destinationsutveckling Skåne sydost

Läs gärna Den strategiska plattformen som arbetades fram i fas 1 och 2

 

Juni 2016: Strategisk plattform för Skåne sydost (.pdf)

Att vi tillsammans, besöksnäring och kommuner, under ett år arbetat fram en plattform som vi gemensamt kan ta avstamp utifrån känns inte bara bra utan också mycket viktigt. Ensam är inte stark, det krävs ett hårt arbete gemensamt för att lyfta vår del av Skåne som det mest attraktiva för både utländska och svenska besökare.

Plattformen är halvtidsresultatet av de workshopar vi haft under fas 1 och 2 där vi genom insiktsanalyser valt inriktning för Skåne sydost. I fas 3, som påbörjas under hösten 2016, kommer vi att ha plattformen som grund för att arbeta med affärsutveckling, paketering och implementering

Bakgrund till Destinationsprocessen Skåne sydost

Initiativet till processen har tagits av Tourism in Skåne och för uppdraget har konsultbolaget Tyréns, tillsammans med Svensk Destinationsutveckling anlitats. Arbetet som påbörjades i januari 2015 pågår i två år och processen drivs enligt en beprövad och väletablerad modell som framgångsrikt genomförts på andra  destinationer som Umeå och norra Bohuslän.

Målet med processen är att när vi utvecklar destinationen kommer vi att kunna uppnå maximal tillväxt och effektivitet som skapar eller matchar befintlig efterfrågan. Men också att tänka nytt och utveckla arbetet med produktutveckling som baseras på nya teman och säsonger.


Genom att kommunerna och näringslivet aktivt deltar i denna process kommer vi på destinationen att främja, bevara och framför allt utveckla våra starka varumärken och också i framtiden vara det självklara valet som besöksdestination.

Syftet är att skapa en långsiktig och hållbar utveckling av området. Genom samverkan och nya arbetssätt ska besöksnäringens volymer och marginaler öka. Nya säsonger och teman ska skapa eller matcha befintlig efterfrågan på utlandsmarknaderna, där potentialen finns för ökad tillväxt. Vi ska tillsammans öka attraktiviteten för att vara det självklara besöksmålet för turister hela året och få mer kassaapparater och kassaflöden hos näringsidkarna.

samarbete

Arbetet drivs av en processgrupp med representanter från besöksnäringen och kommunala tjänstemän. Det första momentet är en inventering och analys av nuläge och potential och att definiera de marknader och målgrupper som man ser som presumtiva besökare till området. Besöksnäringens kunskap och idéer, liksom samarbete över kommungränserna är därför helt avgörande för processens framgångar. I processgruppen finns representanter för Bo, Äta, Göra och Handla. De har valts ut för att få en god spridning i storlek och inriktning liksom för deras förmåga att verka som ambassadörer i sina respektive nätverk.

Destinationsutveckling för Skåne Sydost är nära kopplat till "Collaborative Tourism 2020" (den regionala tillväxtstrategin för besöksnäringen) och med den "Nationella strategin 2020 för tillväxt inom besöksnäringen" som utgångspunkt. Arbetet drivs i samverkan mellan kommunerna och tillsammans med näringen. Med de utmärkta tillgångar och attraktiva egenskaper som finns i området kan besöksnäringen vidareutvecklas och marknadsföras för att nå större framgångar i framtiden.

marie3-Att skapa möjligheter för näringslivet att hitta samverkan och att tillsammans arbeta fram hållbara produkter och säsonger är förutsättningen för att destinationen ska vara ett självklart besöksmål hela året säger Marie Holmström turismstrateg Ystads kommun. Det kommer att bli en spännande resa och vi vet inte riktigt var vi hamnar, det är en spännande utmaning som vi antagit för utvecklingen av vår destination.

Vägen till tillväxt

 

 Schema över strategisk samverkan

Alla är välkomna att följa processen. Vi använder en öppen Facebookgrup Destinationsutveckling Skåne sydost och det kostnadsfria webverktyget Basecamp för tillgång till alla dokument och presentationer. Dessutom kommer vi att bjuda in till dialogmöten under processens gång.

 

 

Publicerad 2018-06-27, Uppdaterad 2019-04-09

Kontakt

Marie Holmström
Turistchef
marie.holmstrom@ystad.se
Tel: +46 (0)411-57 77 12

Basecamp

Anmäl dig och få tillgång till all dokumentation i destinationsprocessen via webbverktyget Basecamp.
Maila oss ditt namn och din epost-adress till info@visitystadosterlen.se så registrerar vi dig.
Självklart helt kostnadsfritt och utan krav.