Vattenmätare och mätarställning

Ystads kommun använder vattenmätare av märket Kamstrup, klicka här för broschyr.

Detta är ett utdrag ur standarden VAV P34 Nov 96

Ystads kommun, va-enheten tillhandahåller och installerar vattenmätare och äger denna. Fastighetsägaren är enligt vattentjänstlagen skyldig att upplåta plats för vattenmätare som ska vara godkänd av huvudmannen samt lämna huvudmannen tillträde till fastigheten när denne vill kontrollera, ta ned eller sätta upp vattenmätare. Fastighetsägaren ska vårda mätaren väl och skydda den mot frost och åverkan samt mot återströmning av varmvatten och annan skadlig värmepåverkan.

Mätarkonsolen ska monteras och bekostas av fastighetsägaren.

Avläsning av vattenmätare

Va-enheten skickar ut självavläsningskort en gång om året till de fastigheter som fortfarande har mekanisk vattenmätare. Faktureringen baseras på förbrukning enligt den mätarställning som rapporteras in via internet, telefon, fax eller via självavläsningskortet. Det är därför mycket viktigt att mätarställningen rapporteras in. Klicka här för att komma till Mina sidor där du kan rapportera in mätarställningen.

Byte av vattenmätare

Vi byter ut din vattenmätare ungefär vart tionde år, enligt gällande föreskrifter. Anledningen till bytet är att säkerställa att mätaren fungerar som den ska och att du som kund blir debiterad för rätt förbrukning. Innan bytet måste du kontrollera att mätaren är lätt åtkomlig och att avstängningsventiler fungerar.

Om VA-personalen inte kunnat få tillgång till vattenmätaren vid överenskommen tid tar vi ut en avgift på 625 kr för förgävesbesök enligt § 18 i Va-taxan.

Checklista inför byte av vattenmätare

Vattenläckage

Ett läckage på din vatteninstallation kan kosta dig en hel del under ett år. Kontrollera så att inte dina ledningar läcker.

Tycker du att du har onormalt hög förbrukning, kan det vara ett läckage på din vatteninstallation. Kontrollera därför att dina ledningar inte läcker genom att stänga av alla tappställen (exempelvis vattenkranar, dusch, disk- och tvättmaskin) och därefter ser du om vattenmätarens kugghjul snurrar. Om kugghjulet snurrar har du troligtvis en läcka någonstans i fastigheten. Läckan kan vara antingen på vattenledningen eller att det är dåliga ventiler eller packningar till någon kran. 

Dolt vattenläckage

Har du haft ett dolt vattenläckage kan vi reducera din faktura. Vi behöver då bevis på att det har varit en dold vattenläcka samt bevis på att den är åtgärdad. En läckande kran eller toalett är inte en dold vattenläcka.

Vi bedömer din ansökan om avgiftsreduktion enligt Svenskt vattens riktlinjer, enligt följande:
1. Överförbrukningen ska vara minst 50% av normalförbrukningen.
2. Överförbrukningen ska uppgå till minst 100 kubikmeter per år.

Om dessa villkor uppfylls medges reduktion med 50% av överförbrukningen. Normalförbrukningen beräknas till medelårsförbrukningen under de senaste tre normalåren.

 

 vattenglas

Publicerad 2020-07-01, Uppdaterad 2023-10-06

Kontakt vid mätarbyte/mätarställning

Expeditionstid vardagar
kl 9-15
kundtjanst@ystad.se
0411-57 76 80
Adress:
Nya Rådhuset, Österportstorg
Östra flygeln, vån 1

Avläsning vattenmätare och fakturafrågor

Kontakt vid vattenläcka