shaking-hands-g7bb35c763_1920.jpg

2022 års hyra för Ystadbostäders hyresgäster

Nu är Ystadbostäders hyror för 2022 klara. Hyreshöjningen blev 2,5%. De nya hyrorna gäller från 1/7 2022.

Hyrorna gäller för lägenheter samt lokaler med förhandlingsklausul.

Exempel:

  • Är månadshyran 6000 kr kommer höjningen bli 150 kr/mån

  • Är månadshyran 7000 kr kommer höjningen bli 175 kr/mån

  • Är månadshyran 8000 kr kommer höjningen bli 200 kr/mån


Ystadbostäders VD Jimmie Persson säger att hyresutvecklingen för 2022 har präglats av kraftigt ökade konsumtionsavgifter och prisutveckling på byggnadsmaterial.

För att skapa långsiktigt hållbara förutsättningar för hyresrättens utveckling, är kostnadstäckning en självklar utgångspunkt för förhandlingarna om utvecklingen av den allmänna hyresnivån på orten. Om inte den förutsättningen uppfylls kommer det varken vara möjligt att bygga nya hyresrätter eller att behålla standarden på de befintliga. I de årliga förhandlingarna handlar det inte om den enskilda hyresvärdens kostnader, utan om utvecklingen av förvaltningskostnader i allmänhet, det vill säga kostnader för värme, vatten, el, och underhåll.

Hyran är den långsiktige hyresvärdens huvudsakliga intäkt och det är med den som den löpande förvaltningen och underhållet ska betalas. Den ska vid behov även göra det möjligt för hyresvärden att bygga upp ett eget kapital för att kunna bidra till finansiering av stora underhållsprojekt.

Med vänlig hälsning/ Jimmie Persson, VD

Publicerad 2022-02-18