Vår uthyrningspolicy

Hos Ystadbostäder är alla välkomna att söka en bostad, förråd eller lokal.

Uthyrningspolicyn syftar till att klarlägga företagets övergripande principer för uthyrning. Alla skall ha lika rätt och möjlighet att söka bostad. En viktig utgångspunkt är alla människors lika värde.

Huvudregel

För att söka lägenhet måste kunden vara registrerad på vår hemsida www.ystadbostader.se och logga in på Boportalen i januari månad varje år. Kunden måste vara aktiv och söka lägenhet på hemsidan. Det är köpoängen som avgör vem som får erbjudande av dem som har sökt en lägenhet.

Grundkrav

 • Du ska ha fyllt 18 år för att få en bostad på eget kontrakt. Du kan stå i kön från 16 års ålder och bli erbjuden lägenhet från det att du fyllt 18.
 • Du ska ha ekonomiska förutsättningar för att klara hyran för den sökta lägenheten och måste därför uppfylla Ystadbostäder inkomstkrav. Månadshyran får max utgöra 1/3 av de disponibla bruttoinkomsterna, vilket är inkomst före skatt. Nettoinkomsten är pengarna man får ut i handen eller in på sitt konto.
 • Försörjningsbidrag i annan kommun räknas inte som inkomst, sökanden utanför kommunen hänvisas till att kontakta Ystads kommuns socialförvaltning.
 • Du får inte ha skulder till Ystadbostäder, till annan hyresvärd eller till Kronofogden.
 • Du får inte ha negativa referenser som påverkar vårt förtroende för dig som hyresgäst.
 • Ni får stå två på kontraktet och det är den samlade inkomsten som räknas som grund för inkomstkravet. Du kan dock inte söka bostad för annan eller stå på kontraktet i en bostad som du inte har för avsikt att bo i.
 • Du eller din medsökande måste vara folkbokförda på kontraktsadressen.
 • Du ska ha en gällande hemförsäkring under boendetiden.

Komplettering med eget kapital

För att det egna kapitalet ska kunna adderas till den disponibla inkomsten ska du kunna visa att:

 • Ditt totala tillgängliga kapital motsvarar minst 3 årshyror för den önskade maxhyran.
 • Kapitalet finns i Sverige.
 • Du har godkänts i vår kreditprövning.

Komplettering med borgensman

En borgensman kan kompensera en låg disponibel inkomst.

Skulder och betalningsanmärkningar

Du får inte ha skulder till Ystadbostäder, till annan hyresvärd eller till Kronofogden.
Om en mindre betalningsanmärkning finns, kan ändå lägenhet erbjudas hos Ystadbostäder mot godtagbar borgen eller bankgaranti. Det är Ystadbostäder som avgör om en borgen är godtagbar eller inte.

Du får inte ha negativa referenser som påverkar vårt förtroende för dig som hyresgäst

Har du negativ historik hos Ystadbostäder eller annan hyresvärd kan vi neka dig att söka lägenhet hos oss. Efter 12 månader kan du begära omprövning av beslutet. 

Exempel på negativ historik kan vara;

 • Allvarliga störningar mot andra hyresgäster
 • Misstänkt eller olovlig andrahandsuthyrning
 • Falska handlingar och dokumentation
 • Vanvård av lägenhet
 • Hot eller våld mot personal
 • Verkställd avhysning från tidigare boende
 • Dålig hyresbetalare. Du skall inte ha släpat efter med hyran under de senaste 6 kalendermånaderna
 • Du får inte ha negativa referenser som påverkar vårt förtroende för dig som hyresgäst.
 • Misstänker vi olovlig andrahandsuthyrning eller svarthandel med lägenhet kommer både kontraktsinnehavare samt olovliga andrahandshyresgästen mista sina upparbetade köpoäng/kontrakt i Ystadbostäders kösystem.

Du eller din medsökande måste uppfylla eventuella särskilda krav

Oftast handlar våra särskilda krav om att du eller din medsökande exempelvis accepterar att ta ansvar för yttre skötsel i ditt närområde, din uteplats/altan och balkong. Det kan också vara att du respekterar särskilda regler såsom rökfria boenden eller krav på att odla.

Huvudregel för uthyrning av lägenhet

Ystadbostäders huvudregel är att lägenheter fördelas efter sökandes kötid, varje dag ger en poäng. Köpoäng är personlig och kan inte överlåtas eller slås samman.

Undantag från huvudregeln

Undantag från huvudregeln kan göras i nedanstående fall och rapporteras till styrelsen:

 1. Jobbprio, sökanden som fått jobb i Ystads kommun och bor mer än 10 mil från Ystad kan få förtur om möjlighet finns. Kräver intyg från arbetsgivare.
 2. Bolagets förtur till ägaren.
 3. Medicinsk förtur för Ystadbostäders hyresgäster som behöver få en mer tillgänglig bostad pga varaktig sjukdom. Kräver läkarintyg och intyg från arbetsterapeut och eller biståndshandläggare.
 4. Förtur vid väsentligt ändrade boendebehov för Ystadbostäders hyresgäster som inte kan bo kvar av synnerliga skäl. Kräver intyg för att styrka sitt behov.

Förmedling av dessa förturer hanteras av särskilt sammansatt grupp.

Förturer får endast ta ca. 25% av lediga bostäder i anspråk.

Uthyrning av förråd och parkering

Uppsagda förråds- och parkeringsutrymmen hyrs i första hand ut till våra hyresgäster enligt huvudregeln. Saknas intressenter hyrs därefter objektet ut enligt ”först till kvarn”.     I vissa fall kan de även hyras ut till kunder som inte bor hos oss. Dock förbehåller vi oss rätten att avsluta dessa avtal enligt principen ”sist in- först ut” om behovet bland våra hyresgäster skulle öka.

Övriga regler

 • Du kan registrera dig i vår bostadskö från det att du fyllt 16 år.
 • Du måste logga in i Boportalen i januari varje år för att behålla dina köpoäng.
 • Dina köpoäng är personliga och kan inte överlåtas eller slås samman med annan.
 • Du måste vara folkbokförd och ha för avsikt att själv bo i lägenheten du söker.
 • När du fått en lägenhet raderas dina köpoäng.
 • Tecknar du kontrakt hos Ystadbostäder måste du bo i lägenheten.
 • Antal personer boende i lägenheten skall vara rimlig i förhållande till lägenhetens storlek.

Andrahandsuthyrning

Den som hyr ut sin bostad utan tillåtelse från hyresvärden kan förlora kontraktet och sin köplats

Byte av lägenhet

Byte är en rättighet för hyresgäster men det kräver hyresvärdens godkännande. Du kan endast byta en hyresrätt mot en hyresrätt, inte bostadsrätt eller annan ägd bostad. För att få byta måste du ha bott i din lägenhet 12 månader om det inte finns synnerliga skäl till bytet. Ett byte kan nekas om det finns anledning att anta att otillåten ersättning förekommit med bytet. Du får inte köpa eller sälja ett hyreskontrakt.

Avvikelser

Avvikelser från denna policy skall beslutas skriftligt av VD, som vid större avvikelser rapporterar beslutet till styrelsen.

Riktlinjer

Borgensman

I vissa fall krävs en borgensman som skall vara kreditvärdig. Borgensåtagande gäller under minst 2 år.

Riktlinjer för begränsning av antal boende per lägenhet

Det hårda trycket på lägenheter i Ystads kommun bidrar till att många tränger ihop sig och bor alltför trångt i samma bostad. Därför har vi infört riktlinjer för hur många personer som får bo i en och samma bostad. Detta gör vi för att förhindra osunda boendeförhållanden, både för er som bor trångt men även för kringboende som påverkas.

Bedömningen av hur många som får bo i lägenheten är ingen fast regel. Undantag finns för familjer med många barn och när lägenheten är större än normalt. Dessa undantag bedöms från fall till fall.

Boende per lägenhet:

 • 1 rum och kök, max 3 personer
 • 2 rum och kök, max 4 personer
 • 3 rum och kök, max 5 personer
 • 4 rum och kök, max 6 personer
 • 5 rum och kök, max 7 personer

Antalet personer avser vuxna och barn.

Riktlinjer som begränsar hur många erbjudanden man som sökande kan tacka nej till

För att värna de som är verkligt intresserade av våra lediga lägenheter har vi lagt följande begränsningar i hur många erbjudanden man kan tacka nej till:

 • Den som under en 12-månadersperiod tackat nej till tre lägenheter man blivit erbjuden, spärras från att söka fler lediga lägenheter kommande tolv månader. Man behåller sina köpoäng.
 • Den som vid tre tillfällen inte svarar på sitt visningserbjudande spärras från att söka fler lediga lägenheter kommande tolv månader. Man behåller sina köpoäng.

Vi vill på det här sättet undvika att personer söker lägenheter man egentligen inte är intresserad av, och sedan uteblir från att komma på visningar man blivit erbjuden. På det sättet ”tar” de plats på visningen från andra sökande längre bak i vår kö som är seriöst intresserade av den lediga lägenheten.

Notera också att om vi har kommit överens om att skriva kontrakt men du väljer att avstå kontraktsskrivningen, nollställs dina köpoäng och du kommer att spärras från att söka fler lägenheter i tolv månader.

Publicerad 2023-07-04, Uppdaterad 2024-04-04