Bra Miljöval

Vill du göra ytterligare en insats för miljön kan du välja Bra Miljöval som tillval för att du ska bidra till en mindre miljöbelastning och en friskare värld. Bra Miljöval är Naturskyddsföreningens märkning. El som är märkt med Bra Miljöval är el från förnybara källor som dessutom uppfyller hårda miljökrav. Exempel på detta kan vara vattenkraft som inte torrlägger vattendrag, vindkraft som inte står i känsliga naturområden och biobränslen från kontrollerade skogsbruk som tar hänsyn till biologisk mångfald. 

Bra Miljöval är en av världens tuffaste miljömärkningar och för att få sälja el märkt med Bra Miljöval måste Ystad Energi varje år visa att vi lever upp till kraven för att få fortsätta 
att märka vår el med miljöstämpeln. 

Läs mer på: 
Naturskyddsföreningen

 

Bra Miljöval

 

Publicerad 2021-07-13, Uppdaterad 2024-04-25