Fjärrvärme

Vi på Fjärrvärme värmer ditt varmvatten och ditt hus, samt andra byggnader, för att du som kund ska få en så bekväm, enkel och effektiv uppvärmning som möjligt. Det är vårt mål att belasta miljön så lite som möjligt och därför använder vi förnyelsebart biobränsle.

Ystad Energis uppgift

Vi ser det som vårt ansvar att ge kunder i Ystads kommun möjligheten att få en behaglig och säker värmetillförsel. Vi vill bidra till att utveckla ett hållbart samhälle där flera kommande generationer kan leva och trivas. 

Som ett led av att ta vårt ansvar är vår verksamhet ISO-certifierad enligt ISO 14 001. Läs gärna vår miljöpolicy.   

Är du intresserad av att övergå till ett miljövänligt uppvärmningsalternativ?

På hemsidan har vi information om priser och avtalsvillkor. Det går också att läsa mer om hur en installation fungerar. Du är såklart alltid välkommen att kontakta oss om du har några frågor. 

Fjärrvärmevärmd soffa på gågatan

Provsitt vår fjärrvärmeuppvärmda bänk!

Extra skön att sitta på kalla dagar, men även sommarflanörer är givetvis också välkomna! Den finns på Stora Östergatan 12. 

 

Publicerad 2013-11-05, Uppdaterad 2018-09-06

Fjärrvärmens miljövärden

Om du vill veta mer om lokala miljövärden och jämföra med andra nät med fjärrvärme - klicka här.