Film: Ta vara på energin

Fjärrvärmenätet är som ett blodomlopp i våra städer. Tusentals kilometer av ledningar som transporterar energi i form av hett vatten. Ett klimatsmart energisystem som redan värmer över hälften av alla bostäder och lokaler i Sverige. Och ändå har vi bara sett början av hur man kan använda det.

Så här funkar det

Fjärrvärme bygger på att ett stort system levererar till många användare inom ett visst geografiskt område. Värmeproduktion i ett fjärrvärmeverk är mer effektivt och förbrukar därför en mindre mängd bränsle, vilket innebär både ekonomiska och miljömässiga fördelar. För dig som kund är det en enkel uppvärmningsform som kräver liten arbetsinsats.

Svensk Fjärrvärme (nu Energiföretagen Sverige) har tagit fram en bra informationsfilm där du enkelt och överskådligt kan göra dig en bild av hur det funkar.

 

Publicerad 2020-09-17, Uppdaterad 2022-11-29

Fjärrvärme

 

Driftinfo

 

Arbete på gång