Arbete på gång

För att säkerställa en fortsatt hög leveranssäkerhet förbättrar vi ständigt våra elanläggningar.

Pågående arbeten på elnätet i Ystad

 

Juni
- Transformatorbyte på landsbygden
- Felavhjälpning efter kabelfel 10 maj
- Mätarbyte pågår på landsbygden
- Inkoppling nya elserviser exploateringsområden

Gatubelysning
- Källesjö lekplats, ny gatubelysning
- Byte styrsystem

 

Mars
- Ny nätstation i Öja Industriområde
- Förstärkning av elnätet i Fritidsparken

Gatubelysning
- Fritidsparken, ny belysning
- Missunnavägen, ny gatubelysning
- Korshejdans lekplats, ny belysning
- Trädgårdsstaden, byte av stolpar och armaturer

 

Januari 2022
- Södra Dragongatan, utbyte elkablar och skåp.
- Surbrunnsvägen, samförläggning med Ystads kommuns projekt.
- Förstärkning av elnätet Västra Sjöstaden, Snögatan

Gatubelysning
- Ny belysning Surbrunnsvägen, samförläggning med Ystads kommuns projekt.
- Södra Dragongatan, ny gatubelysning.

 

November
- Inkoppling av laddstation för elfordon Militärvägen (vid Sibylla, Elgiganten, Ica).
- Ombyggnation av nätstation Lilla Strandgatan.
- Anslutningar till centralstationen.
- Kabelförläggning Mariakyrkan.
- Surbrunnsvägen, samförläggning med Ystads kommuns projekt.

Gatubelysning
- Nya gaslyktor vid Mariakyrkan (se bif bild)
- Ny belysning Surbrunnsvägen, samförläggning med Ystads kommuns projekt.

 

Mars
Ett antal grävprojekt påbörjades i början av månaden efter det kalla vädret:
- Hugohallen, ny elanslutning.
- Surbrunnsvägen är samförläggning med Ystad Kommuns projekt, kabelförläggning påbörjas i mars.
- Olofsgränd/Paulsgränd är samförläggning med Öppet Stadsnät där alla kablar är grävda. Nu ska inkopplingar och omkopplingar ske i elnätet.
- Servisanslutningar i Trädgårdsstaden.
- Förstärkningar av lågspänningsnätet på Karlshemsvägen.
- Mindre ombyggnad av gatubelysningen på Bruksgatan.

 

Februari
- Grävprojekten påverkas nu med det kalla vädret: Hugohallen pausas p g a tjäle. Surbrunnsvägen är samförläggning där vi ej utför grävning. Soltersgatan, Olofsgränd/Paulsgränd är samförläggning med Öppet Stadsnät där de håller i projektet.

- Vi tinar mark för att kunna utföra arbeten där utrustning blivit skadad: Kompassgatan byte av kabelskåp och gatubelysning i samförläggning med Ystads kommun.

- Tjälen gör att de är mer koncentration på underhållsarbete, t ex stationsbesiktningar.

- Bygglovs-/tillståndsansökningar för kommande projekt pågår.

 

Januari
- Ombyggnationen av Surbrunnsvägen är vi med på och ska bl a lägga mycket ny kabel och byta skåp.
- Gräver ny anslutning till Hugohallen, Regementet.
- Byte kabel Soltersgatan, Gustafsgatan och Olofsgränd/Paulsgränd (samförläggning med Öppet Stadsnät).

 

December
- Nya elkablar förläggs runt Liregatan, Tvärgränd och Stickgatan i samarbete med Öppet Stadsnät.
- Höstens projekt klara förutom Ruuthsbo (förläggning av nya hsp- och lsp-kablar).

 

September/oktober
- Isotopen och Vetegatan, utbyte av nätstationer - klart
- Langvagen, utbyte av nätstation - klart
- Saltsjöbaden, utbyte av nätstation - klart
- Östra, Norra och Västra Däcksgatan, kablar, skåp, gatubelysning - klart
- Ruuthsbo, förläggning av nya hsp- och lsp-kablar - pågår
- Gatubelysning lekplatser: St Herrestad, Svarte, Västra Sjöstaden och Köpingebro - klart
- Underhåll nätstationer - klart
- Belysning Nybrostrand nya området, sista delen - klart
- Anslutningar i Trädgårdsstaden och Västra Sjöstaden - klart
- Kvalitetskontroll av högspänningskablar i Vallösa och Bjäresjö - klart
- Ny gatubelysning gc-vägar Svarte, norr om Svarte skola - klart

 

Juni
- Kabelskåps byte och serviser Ekenäsgatan klart
- Stationerna Vetegatan och Langvagen är på plats, inkoppling beräknas efter semestern
- Reservaggregatet på tomten är inkopplat och klart
- Ny mellanspänningskabel och fiber mellan Dillgatan och Salladen är påbörjad
- Ändring av gatubelysning i Ingelstorp och Kåseberga är klart
- Fjärrvärmeserviserna Maria Munthes gata och Oskarsgatan är klara och Bolmörtsgränd påbörjas vecka 24
- Delning av serviser och kabelskåpsbyte på Lilla östergatan är igång och beräknas färdigt under vecka 26
- Under vecka 24 påbörjas underhåll av ca 25 nätstationer (kommer att pågå under en månad)
- Konvertering av 'gaslyktor' till LED samt kabelskåpsbesiktning är också pågående

 

Maj
- Servisdelning Neumans väg klart.
- Kabelskåpsbyte och serviser Ekenäsgatan klart vecka 19.
- Terrassen till station Vetegatan är färdig, väntar på stationen.
- Vårt reservaggregat är på plats, kabeldragning blir klar under vecka 19, inkoppling troligen vecka 22.
- Ny mellanspänningskabel mellan Dillgatan och Salladen på börjas vecka 21.
- Ändring av gatubelysning i Ingelstorp och Kåseberga påbörjas vecka 20 och 21.
- 2 st fjärrvärmeserviser, en klar för svets vecka 21.

 

April 2020
- Disponentgatan (kablar), Verkmästaren (kablar), Lokalanstalten (nätstation), Blåsborgsvägen (nätstation), Propellergatan (kablar), Lilla Östergatan (kablar) och Isotopen (nätstation).

Publicerad 2018-08-14, Uppdaterad 2022-06-07

Driftinfo