Arbete på gång

För att säkerställa en fortsatt hög leveranssäkerhet förbättrar vi ständigt våra elanläggningar.

Pågående arbeten på elnätet i Ystad

December: Nya elkablar förläggs runt Liregatan, Tvärgränd och Stickgatan i samarbete med Öppet Stadsnät.

Höstens projekt klara förutom Ruuthsbo (förläggning av nya hsp- och lsp-kablar).

 

September/oktober: Isotopen och Vetegatan, utbyte av nätstationer - klart

Langvagen, utbyte av nätstation - klart

Saltsjöbaden, utbyte av nätstation - klart

Östra, Norra och Västra Däcksgatan, kablar, skåp, gatubelysning - klart

Ruuthsbo, förläggning av nya hsp- och lsp-kablar - pågår

Gatubelysning lekplatser: St Herrestad, Svarte, Västra Sjöstaden och Köpingebro - klart

Underhåll nätstationer - klart

Belysning Nybrostrand nya området, sista delen - klart

Anslutningar i Trädgårdsstaden och Västra Sjöstaden - klart

Kvalitetskontroll av högspänningskablar i Vallösa och Bjäresjö - klart

Ny gatubelysning gc-vägar Svarte, norr om Svarte skola - klart

 

Juni: Kabelskåps byte och serviser Ekenäsgatan klart

Stationerna Vetegatan och Langvagen är på plats, inkoppling beräknas efter semestern

Reservaggregatet på tomten är inkopplat och klart

Ny mellanspänningskabel och fiber mellan Dillgatan och Salladen är påbörjad

Ändring av gatubelysning i Ingelstorp och Kåseberga är klart

Fjärrvärmeserviserna Maria Munthes gata och Oskarsgatan är klara och Bolmörtsgränd påbörjas vecka 24

Delning av serviser och kabelskåpsbyte på Lilla östergatan är igång och beräknas färdigt under vecka 26

Under vecka 24 påbörjas underhåll av ca 25 nätstationer (kommer att pågå under en månad)

Konvertering av 'gaslyktor' till LED samt kabelskåpsbesiktning är också pågående

 

Maj: Servisdelning Neumans väg klart.

Kabelskåpsbyte och serviser Ekenäsgatan klart vecka 19.

Terrassen till station Vetegatan är färdig, väntar på stationen.

Vårt reservaggregat är på plats, kabeldragning blir klar under vecka 19, inkoppling troligen vecka 22.

Ny mellanspänningskabel mellan Dillgatan och Salladen på börjas vecka 21.

Ändring av gatubelysning i Ingelstorp och Kåseberga påbörjas vecka 20 och 21.

2 st fjärrvärmeserviser, en klar för svets vecka 21.

 

April 2020: Disponentgatan (kablar), Verkmästaren (kablar), Lokalanstalten (nätstation), Blåsborgsvägen (nätstation), Propellergatan (kablar), Lilla Östergatan (kablar) och Isotopen (nätstation).

Publicerad 2018-08-14, Uppdaterad 2020-12-11

Driftinfo